Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
Autor Nadpis Typ [ Rok(Asc)]
1990
Horáček I, Ložek V.  1990.  Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince. Československý kras. (41)
Himmel J.  1990.  Hydrografie systému Ochozské jeskyně (Hydrography of the Ochoz Cave system). Československý kras. (41)
Přibyl J.  1990.  In memoriam Josefa Vařeky. Československý kras. (41)
Votrubec C.  1990.  Jeskyně Botswany. Československý kras. (41)
Zimerman V.  1990.  Jeskyně Dominův sklep. Československý kras. (41)
Zimerman V.  1990.  Jeskyně u Jevišovic. Československý kras. (41)
Štelcl O.  1990.  K problému existence krasového cyklu. Československý kras. (41)
Matoušek V.  1990.  Komplexní výzkum Dolní jeskyně č. 1119 u Koněprus v Českém krasu. Československý kras. (41)
Mengler J, Nosek P, Hovorka J, Cílek V.  1990.  Menglerova jeskyně u Srbska v Českém krasu. Československý kras. (41)
Cílek V, Koloušek D.  1990.  Mineralogické výzkumy v Českém krasu (Mineralogical exploration in the Bohemian Karst). Československý kras. (41)
Kučera B.  1990.  Nehody amerických speleologů v roce 1986. Československý kras. (41)
Cílek V, Hrdlička L, Malý P.  1990.  Podzemní vápencový důl Richard u Litoměřic (The underground limestone mine Richard near Litoměřice, Bohemia). Československý kras. (41)
Vítek J.  1990.  Pseudokrasové mikroformy ve staurolitickém svoru Hrubého Jeseníku. Československý kras. (41)
Ložek V.  1990.  Stratigrafie a měkkýši výplně jeskyňky na Hrádku u Sásové . Československý kras. (41)
Horáček I, Ložek V.  1990.  Středopleistocenní fauna u Kuchaříku v Českém krasu. Československý kras. (41)
Panoš V.  1990.  Sympozium o fyzikálním, chemickém a hydrologickém výzkumu krasu 10.-15.5.1988 v Košicích. Československý kras. (41)
Panoš V.  1990.  Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany. Československý kras. (41)
Kučera J.  1990.  Zpráva o průzkumu jeskynního systému pod závrtem č. 37 v severovýchodní části Moravského krasu. Československý kras. (41)
Himmel J.  1990.  Zpráva o záchranném výzkumu jeskyně Psí díra na Čebínce . Československý kras. (41)

Stránky