Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
Autor Nadpis [ Typ(Asc)] Rok
Journal Article
Šilar J.  1976.  Ztráty vody z přehradních nádrží, jejich hospodářský význam a vztah k hydrogeologickým vlastnostem krasu. Československý kras. (28)
Pakr A.  1979.  Zpřístupňování Moravského krasu a krasová turistika ve světle historie. Československý kras. (31)
Hromas J.  1989.  Zpřístupňování jeskyní, jejich provoz, údržba a ochrana. Československý kras. (40)
Rubín J.  1982.  Zpřístupněné jeskyně v Řecku. Československý kras. (32)
Himmel J.  1990.  Zpráva o záchranném výzkumu jeskyně Psí díra na Čebínce . Československý kras. (41)
Gaisler J.  1977.  Zpráva o výzkumu netopýrů v jeskyních Moravského krasu. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus. (4)
Přibyl J.  1973.  Zpráva o výzkumu krasových oblastí Kubánské republiky. Československý kras. (25)
Maděra E.  1979.  Zpráva o výzkumu krasových jevů v masivu Kralického Sněžníku v roce 1970. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus. (4)
Maděra E.  1968.  Zpráva o výzkumu krasových jevů v horninách série Branné a okolních geologických jednotek v okrese Šumperk. Československý kras. (20)
Ložek V.  1951.  Zpráva o výzkumu karlštejnské chráněné oblasti v Českém krasu. Československý kras. (4)
Moravec M, Výmola J.  1978.  Zpráva o výzkumu jeskyní "Ve štole" na Třesíně. Československý kras. (30)
Tásler R.  1987.  Zpráva o výzkumu jeskyně Trucovna ve východních Krkonoších. Československý kras. (38)
Burkhardt R.  1958.  Zpráva o výzkumu jeskyně Na Turoldu u Mikulova v Jihomoravském krasu. Československý kras. (11)
Ryšavý P.  1985.  Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti Speleologického klubu v roce 1983. Československý kras. (36)
Slačík J.  1977.  Zpráva o využití luminiscence ve speol. výzkumu. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus. (1)
Musil F.  1976.  Zpráva o výsledcích výzkumu ve spodních patrech Hamerníkovy jeskyně. Československý kras. (28)
Plánivská_skupina_ČSS.  1984.  Zpráva o výsledcích čerpacího pokusu v Trativodné chodbě Staré Rasovny v Moravském krasu. Československý kras. (35)
Havlíček D.  1982.  Zpráva o V. mezinárodní speleozáchranářské konferenci. Československý kras. (32)
Kučera J.  1989.  Zpráva o tektonickém měření v závrtu č. 37. Československý kras. (40)
Tásler R.  1987.  Zpráva o speleologické expedici "KRN 85". Československý kras. (38)
Hradecký P.  1971.  Zpráva o sestupech do propasti Čertova diera a Ohniště. Československý kras. (23)
Píše J, Vlček V.  1975.  Zpráva o semináři "Ochrana a využitie krasových vod", Banská Bystrica 1974. Československý kras. (27)
Panovský K.  1976.  Zpráva o rentgenografickém výzkumu barevných jílů z Amatérské jeskyně (Moravský kras). Speleologický věstník. (7/1976)
Hromas J, Kučera B.  1973.  Zpráva o průzkumu nejhlubších propastí Čech v roce 1972. Československý kras. (25)
Kučera J.  1990.  Zpráva o průzkumu jeskynního systému pod závrtem č. 37 v severovýchodní části Moravského krasu. Československý kras. (41)

Stránky