Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
[ Autor(Asc)] Nadpis Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Zvejška F.  1950.  Krápníkové zjevy v permském útvaru. Československý kras. (3)
Zvejška F.  1950.  Průvan ve skalních puklinách. Československý kras. (3)
Zlatník A.  1950.  Ochrana přírodních památek v Moravském Krasu. Československý kras. (3)
Zimerman V.  1990.  Jeskyně u Jevišovic. Československý kras. (41)
Zimerman V.  1982.  Klemperka - jeskyně v CHKO Kokořínsko. Československý kras. (33)
Zimerman V.  1986.  Jeskyně v okolí obce Kaniny. Československý kras. (37)
Zimerman V.  1990.  Jeskyně Dominův sklep. Československý kras. (41)
Z
Zelík J.  1965.  Za zesnulým univ. prof. PhDr. Josefem Skutilem. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 9(zvláštní číslo)
Zelík J.  1959.  Zajímavý nález v Ostrově. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 3(3)
Zelík J.  1962.  Moravský kras v roce 1961 navštívilo půl milionu lidí. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 6(1)
Zázvorka V.  1951.  Předběžná zpráva o nálezích fosilních kostí na Zlatém koni u Koněprus. Československý kras. (4)
Zázvorka V.  1951.  K Petrbokově sedmdesátce. Československý kras. (4)
Zapletal K.  1948.  Jak vznikl Moravský kras. Československý kras. (1)
W
Wójcik Z.  1958.  Speleologické výzkumy v Polsku. Československý kras. (11)
Wójcik Z.  1973.  Studium fosilního krasu v Polsku (Studia nad krasem kopalnym w Polsce). Československý kras. (25)
Walczak W.  1958.  Jeskyně Radochowska - největší krasová jeskyně v polských Sudetech. Československý kras. (11)
Wagner J.  1978.  Objevy v pseudokrasové jeskyni na Pustevnách. Československý kras. (30)
Wagner J.  1985.  Expedice Pyreneos 83. Československý kras. (36)
Wagner J.  1984.  Výzkum velehorského krasu Západního Kavkazu. Československý kras. (34)
Wagner J.  1978.  Zpráva o činnosti Speleologického klubu ORCUS v Bohumíně. Československý kras. (30)
Wagner J, Šromová L.  1978.  Příspěvek k problematice psychických a fyzických změn účastníků speleologických sestupů. Československý kras. (30)
Wagner J.  1986.  Nové objevy jeskyní v Moravskoslezských Beskydech. Československý kras. (37)
Wagner J.  1989.  Expedice Hispania 1986. Československý kras. (40)
Wagner J.  1987.  Pseudokrasové jeskyně Švédska. Československý kras. (38)

Stránky