Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 33 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
Filtry: Autor is Břetislav Balatka  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Balatka B, Loučková J, Sládek J.  1971.  Pseudokrasové výklenky v pískovcích Polomených hor. Československý kras. (23)
Balatka B, Sládek J.  1973.  Jeskyně ve vápnitých pískovcích v údolí střední Jizery. Československý kras. (25)
Balatka B, Sládek J.  1973.  Poloslepé údolí v kvádrových pískovcích Žehrovské plošiny. Československý kras. (25)
Balatka B.  1959.  Metody používané při výzkumu krasu. Československý kras. (12)
Balatka B.  1959.  Podmořské krasové prameny. Československý kras. (12)
Balatka B.  1959.  Nové výzkumy speleologicko-stratigrafické. Československý kras. (12)
Balatka B.  1959.  Krasové rajóny v Baškirské ASSR. Československý kras. (12)
Balatka B, Sládek J.  1974.  Pseudokrasové jeskyně a výklenky v pískovcích Kozákovského hřbetu. Československý kras. (26)
Balatka B, Sládek J.  1976.  Závrty v západní části Hruboskalské plošiny. Československý kras. (28)
Balatka B, Sládek J.  1963.  Vývoj údolí v pseudokrasových horninách jihovýchodní části Polomených hor. Československý kras. (15)
Balatka B, Loučková J, Sládek J.  1963.  Pseudoškrapy v Polomených horách. Československý kras. (15)
Balatka B.  1958.  Jeskyně Medvedica v Ogulinu. Československý kras. (11)
Balatka B.  1958.  Geomorfologické problémy řeckých jezer. Československý kras. (11)
Balatka B.  1958.  Některé zákonitosti vývoje krasu horského Krymu. Československý kras. (11)
Balatka B.  1958.  Stáří krasu západního Kavkazu. Československý kras. (11)
Balatka B.  1958.  Pseudokrasové zjevy v sopečných horninách sovětské Arménie. Československý kras. (11)
Balatka B.  1958.  Pobřežní kras v Zakaspicku. Československý kras. (11)
Balatka B.  1958.  Vznik poljí a denudace v krasových oblastech. Československý kras. (11)
Balatka B.  1958.  Kras v Japonsku. Československý kras. (11)
Balatka B, Sládek J.  1968.  Závrty v pískovcích Jičínské pahorkatiny . Československý kras. (20)
Balatka B.  1962.  Otázky paleografie krasu na příkladu středního Povolží. Československý kras. (14)
Balatka B.  1962.  K otázkám výzkumu krasu geofyzikálními metodami. Československý kras. (14)
Balatka B.  1960.  Ke vzniku nickamínku. Československý kras. (13)
Balatka B.  1957.  Cvijičův ústav pro výzkum krasu. Československý kras. (10/1)
Balatka B.  1957.  Chemický proces rozpoouštění vápenců a vliv hornin na vývoj krasu. Československý kras. (10/2)

Stránky