Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 68 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
Filtry: First Letter Of Last Name is V  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Valoch K.  1954.  Zajímavé paleolitické nálezy z Křížovy jeskyně na Říčkách. Československý kras. (7)
Valoch K.  1950.  Nové stopy diluviál. člověka v Mor. krasu. Československý kras. (3)
Vaněčková L, Grüll F.  1973.  Z květeny Chráněné krajinné oblasti Moravského krasu. Speleologický věstník. (3/1973)
Vaněčková L.  1977.  Poznámky k dřevinné skladbě lesů Moravského krasu. Speleologický věstník. (8/1977)
Vaněčková L.  1978.  Některé významné nálezy v květeně Moravského krasu. Speleologický věstník. (10/1978)
Vaněčková L.  1978.  Příspěvek k výzkumu flóry některých moravských jeskyní. Speleologický věstník. (10/1978)
Vaněčková L.  1973.  Moravský kras 2. Speleologický věstník. (3/1973)
Vaňura J.  1963.  Příspěvek k poznání jeskyně Švédův stůl v Moravském krasu. Československý kras. (15)
Vaňura J.  1984.  Nálezy pleistocenního dikobraza na haldě před jeskyní Švédův stůl v Moravském krasu. Československý kras. (35)
Vařeka J.  1958.  Objev neznámého podzemního přítoku Punkvy. Československý kras. (11)
Vašátko J.  1969.  Příspěvek k poznání vztahů mezi měkkýší složkou geobiocenos a vegetačními stupni v Dolině Sedmi pramenů v Belanských Tatrách. Zprávy Geografického Ústavu ČSAV. (4/VI)
Vašátko J.  1973.  Význam měkkýšů pro výzkum Moravského krasu. Speleologický věstník. (2/1973)
Vašátko J, Ložek V.  1971.  K postglaciálnímu vývoji malakofauny Pavlovských vrchů. Zprávy Geografického Ústavu ČSAV. (4/)
Vašátko J.  1977.  Zpráva o biogeografickém výzkumu Moravského krasu. Speleologický věstník. (9/1977)
Včíslová B.  1977.  Zpráva o III. meznárodním symposiu o stopovacích zkouškách podzemních vod . Československý kras. (29)
Viehmann I.  1959.  Příspěvky k vývoji jeskynních perel. Československý kras. (12)
Vilhum F.  1958.  Využití vápencových hornin. Československý kras. (11)
Vilhum F.  1960.  Jeskyně na Sardinii. Československý kras. (13)
Vilhum F.  1957.  Pískové stalagmity. Československý kras. (10/3)
Vilhum F.  1959.  Propadání, otřesy a zející trhliny. Československý kras. (12)
Vilhum T.  1963.  Gejzírové krápníky na Kubě. Československý kras. (15)
Vitásek F.  1962.  Režim vysokých dinarských poljí. Československý kras. (14)
Vítek J.  1970.  Pseudokrasové tvary Trstěnické tabule a přilehlého údolí Tiché Orlice. Československý kras. (22)
Vítek J.  1978.  Typy pseudokrasových jeskyní v ČSR. Československý kras. (30)
Vítek J.  1989.  Jeskyně a mikroformy v neovulkanitech Kremnických vrchů. Československý kras. (40)

Stránky