Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 68 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
Filtry: First Letter Of Last Name is V  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
Valoch K.  1954.  Zajímavé paleolitické nálezy z Křížovy jeskyně na Říčkách. Československý kras. (7)
Valoch K.  1950.  Nové stopy diluviál. člověka v Mor. krasu. Československý kras. (3)
Vaněčková L.  1977.  Poznámky k dřevinné skladbě lesů Moravského krasu. Speleologický věstník. (8/1977)
Vaněčková L.  1978.  Některé významné nálezy v květeně Moravského krasu. Speleologický věstník. (10/1978)
Vaněčková L.  1978.  Příspěvek k výzkumu flóry některých moravských jeskyní. Speleologický věstník. (10/1978)
Vaněčková L.  1973.  Moravský kras 2. Speleologický věstník. (3/1973)
Vaněčková L, Grüll F.  1973.  Z květeny Chráněné krajinné oblasti Moravského krasu. Speleologický věstník. (3/1973)
Vaňura J.  1984.  Nálezy pleistocenního dikobraza na haldě před jeskyní Švédův stůl v Moravském krasu. Československý kras. (35)
Vaňura J.  1963.  Příspěvek k poznání jeskyně Švédův stůl v Moravském krasu. Československý kras. (15)
Vařeka J.  1958.  Objev neznámého podzemního přítoku Punkvy. Československý kras. (11)
Vašátko J.  1973.  Význam měkkýšů pro výzkum Moravského krasu. Speleologický věstník. (2/1973)
Vašátko J, Ložek V.  1971.  K postglaciálnímu vývoji malakofauny Pavlovských vrchů. Zprávy Geografického Ústavu ČSAV. (4/)
Vašátko J.  1977.  Zpráva o biogeografickém výzkumu Moravského krasu. Speleologický věstník. (9/1977)
Vašátko J.  1969.  Příspěvek k poznání vztahů mezi měkkýší složkou geobiocenos a vegetačními stupni v Dolině Sedmi pramenů v Belanských Tatrách. Zprávy Geografického Ústavu ČSAV. (4/VI)
Včíslová B.  1977.  Zpráva o III. meznárodním symposiu o stopovacích zkouškách podzemních vod . Československý kras. (29)
Viehmann I.  1959.  Příspěvky k vývoji jeskynních perel. Československý kras. (12)
Vilhum F.  1957.  Pískové stalagmity. Československý kras. (10/3)
Vilhum F.  1959.  Propadání, otřesy a zející trhliny. Československý kras. (12)
Vilhum T.  1963.  Gejzírové krápníky na Kubě. Československý kras. (15)
Vilhum F.  1958.  Využití vápencových hornin. Československý kras. (11)
Vilhum F.  1960.  Jeskyně na Sardinii. Československý kras. (13)
Vitásek F.  1962.  Režim vysokých dinarských poljí. Československý kras. (14)
Vítek J.  1977.  Kras a speleologie v časopise "Ochrana přírody". Speleologický věstník. (8/1977)
Vítek J.  1971.  Pseudokrasová puklinová jeskyně u Lanšperka. Československý kras. (23)
Vítek J.  1975.  Rozsedlinové jeskyně na Čierném kameni ve Velké Fatře. Československý kras. (27)

Stránky