Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 175 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
Filtry: First Letter Of Last Name is P  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
Pakr A.  1976.  Historie "ochrany" jeskyní Na Pomezí v Rychlebských horách. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus. (2)
Pakr A.  1979.  Zpřístupňování Moravského krasu a krasová turistika ve světle historie. Československý kras. (31)
Pakr A.  1976.  K historii výzkumu nickamínku (History of teh Studies of Mondmilk). Československý kras. (28)
Pakr A.  1976.  Krasové jevy pásma travensko-ladeckého u Zálesí v Rychlebských horách. Speleologický věstník. (7/1976)
Pakr A.  1977.  150 let od narození Františka Chalupy, neprávem opomenutého malíře krasů. Československý kras. (29)
Pakr A.  1978.  20 let od vytvoření organizace Moravský kras v Blansku. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus.. (3)
Pakr A.  1976.  Čtvrt století sestupů do propasti Brázda na Silické planině. Speleologický věstník. (7/1976)
Panoš V.  1960.  Krasová hydrografie malých vápencových oblastí na severní Moravě a ve Slezsku. Československý kras. (13)
Panoš V.  1953.  Daleké cesty netopýrů. Československý kras. (6)
Panoš V.  1974.  6. mezinárodní speleologický kongres 1973. Československý kras. (26)
Panoš V, Štelcl O.  1966.  Vývoj izolovaných vápencových vrchů na Kubě. Československý kras. (18)
Panoš V.  1962.  Tropický kras v jihozápadním Sulawesi (Celebesu). Československý kras. (14)
Panoš V.  1976.  35. výročí Kubánské speleologické společnosti. Československý kras. (28)
Panoš V.  1990.  Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany. Československý kras. (41)
Panoš V.  1955.  Ponorný Kovářovský potok. Československý kras. (8,9)
Panoš V.  1971.  VI. mezinárodní speleologický kongres 1973 v ČSSR. Československý kras. (23)
Panoš V.  1958.  Nově objevené jeskyně v Severomoravském krasu. Československý kras. (11)
Panoš V.  1962.  K otázce původu a stáří sečných povrchů v Moravském krasu. Československý kras. (14)
Panoš V.  1976.  Fyzikálně chemické problémy krasu. Československý kras. (28)
Panoš V, Skřivánek F.  1966.  IV. mezinárodní speleologický kongres v Jugoslávii. Československý kras. (18)
Panoš V.  1976.  Standardizace metod terénního výzkumu krasové eroze. Československý kras. (28)
Panoš V.  1976.  Za Zdeňkem Bazgerem. Speleologický věstník. (7/1976)
Panoš V, Štelcl O.  1967.  Karbonátové kůry a povlaky na vápencích ve střídavě vlhkém tropickém podnebí Kuby. Československý kras. (19)
Panoš V.  1953.  Hranický kras a reservace Hůrka. Československý kras. (6)
Panoš V.  1990.  Sympozium o fyzikálním, chemickém a hydrologickém výzkumu krasu 10.-15.5.1988 v Košicích. Československý kras. (41)

Stránky