Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 77 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
Filtry: First Letter Of Last Name is M  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Mach K.  1954.  Propast "Na Kosienkách" v jižním úbočí Králové hole (Nízké Tatry). Československý kras. (7)
Maděra E.  1987.  Historické a novodobé umělé podzemní prostory ve střední a jižní části okresu Šumperk. Československý kras. (38)
Maděra E.  1979.  Krasové jevy v horninách jižní části série Branné a okolních geologických jednotkách. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus. (3)
Maděra E.  1984.  Nové poznatky o krasových jevech v Nízkém Jeseníku u Sovince. Československý kras. (34)
Maděra E.  1968.  Zpráva o výzkumu krasových jevů v horninách série Branné a okolních geologických jednotek v okrese Šumperk. Československý kras. (20)
Maděra E.  1984.  Výsledky hydrologických a klimatologických pozorování v krasu Králického Sněžníku. Československý kras. (35)
Maděra E.  1979.  Zpráva o výzkumu krasových jevů v masivu Kralického Sněžníku v roce 1970. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus. (4)
Maděra E.  1986.  Výzkum krasu Králického Sněžníku v letech 1981-1983. Československý kras. (37)
Maška O.  1965.  Karel Jaroslav Maška. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 9(zvláštní číslo)
Maté V, Ložek V.  1988.  Nový nález pěnovců v oblasti Ještědu . Československý kras. (39)
Maté V, Ložek V.  1989.  Zpráva o nálezech postglaciální fauny v krasu Ještědského hřbetu. Československý kras. (40)
Matoušek V.  1990.  Komplexní výzkum Dolní jeskyně č. 1119 u Koněprus v Českém krasu. Československý kras. (41)
Mayer S, Vojtenko L..  1972.  Průzkum prolongace Amatérské jeskyně v Moravském krasu. Československý kras. (24)
Mayer S.  1982.  Zpráva o činnosti Speleologického klubu Brno v roce 1979. Československý kras. (32)
Mayer S, Přibyl J, Vojtenko L..  1969.  Šamalíkovi jeskyně, jejich geologická pozice a vztah ke Krasovskému potoku. Zprávy Geografického Ústavu ČSAV. (7/VI)
Mazáčová K.  1960.  Jeskynní hlína. Československý kras. (13)
Mazel J.  1948.  O úloze vody v Moravském krasu. Československý kras. (1)
mejkal VŠ.  1986.  Využití stabilních izotopů ve speleologii. Československý kras. (37)
Mejzlík Z.  1970.  Ponorné toky v lažánecko-heroltických vápencích na Tišnovsku. Československý kras. (22)
Mejzlík Z.  1967.  Minerály rudických vrstev. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 11(2)
Mejzlík Z.  1966.  O rudických vrstvách. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 10(3)
Mengler J, Nosek P, Hovorka J, Cílek V.  1990.  Menglerova jeskyně u Srbska v Českém krasu. Československý kras. (41)
Micalevich V.  1959.  Nové poznatky o krasu a zalednění pohoří Bucegi. Československý kras. (12)
Michálek R.  1954.  Vysvětlení ke zprávám o krasových jevech u Olšovce u Hranic. Československý kras. (7)
Michovská J.  1957.  Krasový slovník. Československý kras. (10/3)

Stránky