Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 109 výsledků
[ Autor(Asc)] Nadpis Typ Rok
Filtry: First Letter Of Last Name is L  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Lysenko V.  1967.  Kavčí jeskyně na pravém břehu Berounky mezi Tetínem a Srbskem. Československý kras. (19)
Lysenko V.  1969.  Výzkum Plešiveké planiny ve Slovenském krasu v letech 1965 - 1968. Československý kras. (21)
Lysenko V.  1976.  Změny klimatu Koněpruských jeskyní v závislosti na jejich zpřístupnění. Speleologický věstník. (7/1976)
Lysenko V.  1974.  Pseudokras vulkánu Cotopaxi v Ecuadoru. Československý kras. (26)
Lysenko V.  1977.  Trénink speleologů. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus. (1)
Lysenko V, Plot J.  1976.  Jeskyně Martina - nový objev v Českém krasu. Československý kras. (28)
Lysenko V.  1975.  Sekundární minerální výplň jeskyní. Speleologický věstník. (6/1975)
Lysenko V.  1968.  Kras centrální části Východních Karpat v Rumunsku. Československý kras. (20)
Lysenko V.  1966.  Krasové jevy na Mramoru u Litně. Československý kras. (18)
Lysenko V.  1969.  Nickamínek - jeho vznik. Československý kras. (21)
Lysenko V.  1975.  Nickamínek - vývojový stupeň sekundární mineralogické výplně jeskyní. Československý kras. (27)
Lysenko V.  1974.  Speleoalpinismus. Československý kras. (26)
Lukníš M.  1948.  Tisovský kras na Slovensku. Československý kras. (1)
Lukešová A.  1969.  Leptospirózy. Československý kras. (21)
Lr.  1954.  Další jeskyní objevy na Javoříčku. Československý kras. (7)
Lr.  1951.  100 jeskyní v Suchém žlebu v Mor. krasu. Československý kras. (4)
Lr.  1951.  Z Jesenického krasu. Československý kras. (4)
Ložek V.  1984.  The foam sinter as Palaeoclimatic indicator (Pěnitec jako indikátor podnebí v minulosti). Československý kras. (34)
Ložek V.  1977.  O postglaciálních výkyvech horní hranice lesa v horském krasu Západních Karpat. Československý kras. (29)
Ložek V.  1962.  Pěnovec - nový název pro sypké a polopevné travertiny. Československý kras. (14)
Ložek V.  1982.  Z výzkumu pěnitcových převisů v rezervaci Ohniště v Nízkých Tatrách. Československý kras. (33)
Ložek V.  1948.  Předběžná zpráva o malakozoologickém výzkumu Moravského Krasu. Československý kras. (1)
Ložek V.  1950.  Měkkýši maďarovské kulturní vrstvy na krasovém ostrohu Bašta u Ivanovců nad Váhom. Československý kras. (3)
Ložek V, Horáček I.  1987.  Staropleistocenní fauna z Honců v Slovenském krasu. Československý kras. (38)
Ložek V.  1954.  Měkkýši vrchu nad jeskyní Domicou a jejich význam pro poznání paleogeografie Jihoslovenského krasu. Československý kras. (7)

Stránky