Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 14 výsledků
[ Autor(Asc)] Nadpis Typ Rok
Filtry: First Letter Of Last Name is J  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
J
Jirásek J.  1957.  75. výročie Belanskej jaskyne. Československý kras. (10/4)
Jínová J, Řehák J.  1972.  Barvicí pokus v údolí Vošmendy. Československý kras. (24)
Jiménez A, Panoš V, Štelcl O.  1968.  Kras kubánského poloostrova Guanahacabibes. Československý kras. (20)
Jelínek.  1968.  Anthropologická zpráva o nálezech lidských pozůstatků z lokality Jestřabí skála ve Křtinském údolí. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 12(3)
Janíček M.  1984.  Výměna stavidel v podzemí Moravského krasu. Regionální sborník okresu Blansko 84.
Jančařík A.  1985.  Mezinárodní symposium "Nové směry ve speleologii". Československý kras. (36)
Janásek J.  1954.  Krasové jevy grygovského devonu na Olomoucku. Československý kras. (7)
Janásek J.  1953.  Ještě ku krasovému jevu v devonských vápencích u Čelechovic na Hané. Československý kras. (6)
Jalový J.  1951.  Z toulek slovenskými krasy. Československý kras. (4)
Jalový J.  1950.  Používání virgule v praktické speleologii. Československý kras. (3)
Jalový J.  1950.  Naše zkušenosti s užitím praktické geofysiky při výzkumech v Moravském krasu. Československý kras. (3)
Jalový J.  1965.  Závrty a ponoru v horní části doliny Demänovské a Repiskách. Československý kras. (6)
Jakál J.  1978.  Kras ako špecifické životné prostredie. Speleologický věstník. (10/1978)
Jäger K-D, Ložek V.  1967.  K průběhu karbonátové dynamiky v holocenním teplém období (německy). Československý kras. (19)