Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 14 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
Filtry: First Letter Of Last Name is J  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
J
Jäger K-D, Ložek V.  1967.  K průběhu karbonátové dynamiky v holocenním teplém období (německy). Československý kras. (19)
Jakál J.  1978.  Kras ako špecifické životné prostredie. Speleologický věstník. (10/1978)
Jalový J.  1950.  Používání virgule v praktické speleologii. Československý kras. (3)
Jalový J.  1950.  Naše zkušenosti s užitím praktické geofysiky při výzkumech v Moravském krasu. Československý kras. (3)
Jalový J.  1965.  Závrty a ponoru v horní části doliny Demänovské a Repiskách. Československý kras. (6)
Jalový J.  1951.  Z toulek slovenskými krasy. Československý kras. (4)
Janásek J.  1954.  Krasové jevy grygovského devonu na Olomoucku. Československý kras. (7)
Janásek J.  1953.  Ještě ku krasovému jevu v devonských vápencích u Čelechovic na Hané. Československý kras. (6)
Jančařík A.  1985.  Mezinárodní symposium "Nové směry ve speleologii". Československý kras. (36)
Janíček M.  1984.  Výměna stavidel v podzemí Moravského krasu. Regionální sborník okresu Blansko 84.
Jelínek.  1968.  Anthropologická zpráva o nálezech lidských pozůstatků z lokality Jestřabí skála ve Křtinském údolí. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 12(3)
Jiménez A, Panoš V, Štelcl O.  1968.  Kras kubánského poloostrova Guanahacabibes. Československý kras. (20)
Jínová J, Řehák J.  1972.  Barvicí pokus v údolí Vošmendy. Československý kras. (24)
Jirásek J.  1957.  75. výročie Belanskej jaskyne. Československý kras. (10/4)