Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 78 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
Filtry: First Letter Of Last Name is D  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Daněček V.  1988.  Dvě jeskyně v blízkosti Náměště nad Oslavou. Československý kras. (39)
Darola J, Ložek V.  1982.  Kvartérní fauna a stratigrafie převisu v rezervaci Brálie u Malých Kršteňan. Československý kras. (33)
Dell'Oca S.  1959.  Druhý mezinárodní speleologický kongres v Itálii 1958. Československý kras. (12)
Demek J, Macka M.  1950.  Ostrůvek devonského vápence v oblasti Mor. Krumlova. Československý kras. (3)
Demek J, Přibyl J, Hašek V, Meyer S, Štelcl O, Slezák L, Hypr D, Zoufalý J, Dobeš V, Hebelka J et al..  1988.  Výzkum ostrovských a vilémovických vod v Moravském krasu. Problematika speleologického výzkumu ostrovských a vilémovických vod. :78.
Demek J.  1963.  Jeskyně ve flyšových pískovcích moravskoslezských Karpat. Československý kras. (15)
Demek J.  1960.  Vliv Moravského krasu na fyzikálně chemické složení vody Jedovnického potoka. Československý kras. (13)
Dobiáš J.  1951.  Okleštkova jeskyně. Československý kras. (4)
Dosedla J.  1951.  Krasový výzkum v SSSR. Československý kras. (4)
Dostál J.  1958.  Krasová vegetace (Karst Vegetation). Československý kras. (11)
Droppa A, Hromas J, Štelcl O.  1972.  Account of Karst Investigation Carried out in Czechoslovakia in 1971. Československý kras. (24)
Droppa A, Hromas J, Štelcl O.  1973.  Karst Investigation Carried out in Czechoslovakia in 1972. Československý kras. (25)
Droppa A.  1978.  Správa o činnosti speleologických pracovísk pri SAV na Slovensku za rok 1977. Československý kras. (30)
Droppa A.  1958.  Výskum Belianskej jaskyne. Československý kras. (11)
Droppa A.  1977.  Jaskyne severnej časti Slovenského raja (Caves in Northern Part of the Slovakian Paradise). Československý kras. (29)
Droppa A, Hromas J, Ryšavý P.  1969.  Karst invetigation in Czechoslovakia in 1968. Československý kras. (21)
Droppa A, Hromas J, Ryšavý P.  1970.  Karst Investigation in Czechoslovakia in 1969. Československý kras. (22)
Droppa A.  1972.  Správa o činnosti speleologických skupín na Slovensku v roce 1971. Československý kras. (24)
Droppa A.  1959.  Krasové formy pohoria Žiar (Karst Phenomena in Žiar Hills). Československý kras. (12)
Droppa A.  1982.  Správa o činnosti speleologického pracoviska GÚ SAV a speleologické odbočky SGS pri SAV za r. 1979. Československý kras. (32)
Droppa A.  1967.  Vysokohorské krasové oblasti ČSSR. Československý kras. (19)
Droppa A.  1957.  Výskum Ochtinskej aragonitovej jaksyne. Československý kras. (10/3)
Droppa A.  1970.  Nová organizácia slovenského jaskyniarstva (správa slovenských jaskýň). Československý kras. (22)
Droppa A.  1971.  Správa o činnosti speleologických skupín na Slovensku v r. 1970. Československý kras. (23)
Droppa A.  1978.  Zlepencový kras pri Zemianskej Závade v Strážovských vrchoch. Československý kras. (30)

Stránky