Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 78 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
Filtry: First Letter Of Last Name is D  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Daněček V.  1988.  Dvě jeskyně v blízkosti Náměště nad Oslavou. Československý kras. (39)
Darola J, Ložek V.  1982.  Kvartérní fauna a stratigrafie převisu v rezervaci Brálie u Malých Kršteňan. Československý kras. (33)
Dell'Oca S.  1959.  Druhý mezinárodní speleologický kongres v Itálii 1958. Československý kras. (12)
Demek J.  1963.  Jeskyně ve flyšových pískovcích moravskoslezských Karpat. Československý kras. (15)
Demek J.  1960.  Vliv Moravského krasu na fyzikálně chemické složení vody Jedovnického potoka. Československý kras. (13)
Demek J, Macka M.  1950.  Ostrůvek devonského vápence v oblasti Mor. Krumlova. Československý kras. (3)
Demek J, Přibyl J, Hašek V, Meyer S, Štelcl O, Slezák L, Hypr D, Zoufalý J, Dobeš V, Hebelka J et al..  1988.  Výzkum ostrovských a vilémovických vod v Moravském krasu. Problematika speleologického výzkumu ostrovských a vilémovických vod. :78.
Dobiáš J.  1951.  Okleštkova jeskyně. Československý kras. (4)
Dosedla J.  1951.  Krasový výzkum v SSSR. Československý kras. (4)
Dostál J.  1958.  Krasová vegetace (Karst Vegetation). Československý kras. (11)
Droppa A.  1968.  Výskum krasových oblastí Slovenska v r. 1967. Československý kras. (20)
Droppa A.  1974.  Správa o činnosti speleologických skupin na Slovensku v r. 1973. Československý kras. (26)
Droppa A.  1972.  Speleologický výskum Mojtínského krasu. Československý kras. (24)
Droppa A.  1973.  Ružínský kras v Slovenskom rudohorí (Ružín Karst in Slovak Ore Mountains). Československý kras. (25)
Droppa A, Ryšavý P, Skřivánek F.  1965.  Organization of Karst Investigation in Czechoslovakia. Československý kras. (17)
Droppa A.  1970.  Slatinský kras v Strážovskej hornatine. Československý kras. (22)
Droppa A.  1955.  Demänovská ľadová jakyňa. Československý kras. (8,9)
Droppa A, Hromas J, Štelcl O.  1975.  Karst Investigation in Czechoslovakia in 1974. Československý kras. (27)
Droppa A.  1973.  Správa o činnosti speleologických skupin na Slovensku v r. 1972. Československý kras. (25)
Droppa A, Ryšavý P, Skřivánek F, Štelcl O.  1968.  Report on Czechoslovak Karst Investigation in 1967. Československý kras. (20)
Droppa A, Hromas J, Štelcl O.  1974.  Karst Investigation Carried out in Czechoslovakia in 1971. Československý kras. (26)
Droppa A.  1957.  Krasové zjavy na Kresanici v Liptovských Tatrách. Československý kras. (10/2)
Droppa A.  1963.  Príspevok ku štúdiu kaňonovitých údolí v krasových oblastiach Západných Karpat. Československý kras. (15)
Droppa A.  1970.  Správa o činnosti speleologických skupín na Slovensku v r. 1969. Československý kras. (22)
Droppa A.  1971.  Kras skupiny Sivého vrchu v Západných Tatrách (Karst on Sivý vrch, Western Tatra). Československý kras. (23)

Stránky