Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
Autor Nadpis Typ [ Rok(Asc)]
1982
Pilous V.  1982.  Pseudokrasové dutiny v neovulkanitech jižního Slovenska. Československý kras. (32)
Vítek J.  1982.  Pseudokrasové tvary v pískovcích na Špičáku u Krásného Lesa v Krušných horách. Československý kras. (32)
Spurný Z, Šulcová J, Kočí J.  1982.  Radioaktivita v jeskyních československého krasu. Československý kras. (32)
Tůma S.  1982.  Současné prohlubování závrtů a propastí na Plešivecké planině. Československý kras. (33)
Droppa A.  1982.  Správa o činnosti speleologického pracoviska GÚ SAV a speleologické odbočky SGS pri SAV za r. 1979. Československý kras. (32)
Ryšavá J.  1982.  Stoleté výročí objevu jeskyně Eliščiny v Moravském krasu. Československý kras. (32)
Skřivánek F.  1982.  Sverdlovští speleologové a jeskyně na Urale. Československý kras. (33)
Vítek J.  1982.  Typy škrapů v pískovcích české křídové pánve. Československý kras. (32)
Skřivánek F.  1982.  Umělé jeskyně a historické podzemí. Československý kras. (32)
Ondráček S.  1982.  Vliv Moravského krasu na některé chemické a fyzikální vlastnosti vod v tocích povodí Říčky. Československý kras. (33)
Horáček I, Ložek V.  1982.  Vývoj přírodních poměrů návrší Bašta u Hlubočep v poledové době. Československý kras. (32)
Ložek V.  1982.  Z výzkumu pěnitcových převisů v rezervaci Ohniště v Nízkých Tatrách. Československý kras. (33)
Hipman P.  1982.  Zahraniční úspěchy slovenských speleoalpinistů v letech 1978 až 1979. Československý kras. (32)
Hromas J.  1982.  Zpráva o činnosti České speleologické společnosti za rok 1979. Československý kras. (33)
Přibyl J.  1982.  Zpráva o činnosti Geografického ústavu ČSAV v Moravském krasu v roce 1978 a 1979 . Československý kras. (32)
Přibyl J.  1982.  Zpráva o činnosti Geografického ústavu ČSAV v Moravském krasu za rok 1980. Československý kras. (33)
Mayer S.  1982.  Zpráva o činnosti Speleologického klubu Brno v roce 1979. Československý kras. (32)
Havlíček D.  1982.  Zpráva o V. mezinárodní speleozáchranářské konferenci. Československý kras. (32)
Rubín J.  1982.  Zpřístupněné jeskyně v Řecku. Československý kras. (32)
1979
Štelcl O.  1979.  70 let jeskyní Punkevních a Kateřinské (70 Years of the Punkva Cave and the Catherine Cave). Československý kras. (31)
Ložek V.  1979.  Chronological Position of the Last Phase of Slope Retreat in Czechoslovak Karst Areas. Československý kras. (31)
Štelcl O.  1979.  Grotta di Frasassi - nová turisticky přístupná jeskyně Itálie. Československý kras. (31)
Rybář P.  1979.  Holocenní netopýři z jeskyně Záskočie v Liptovském krasu. Československý kras. (31)
Urban J.  1979.  II. mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu. Československý kras. (31)
Kačmařík K.  1979.  Jendoduchá přenosná nabíječka přilbových světel. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus. (3)

Stránky