Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
Autor Nadpis Typ [ Rok(Asc)]
1982
Šípka E.  1982.  Dynamika návštevnosti a sféry vplyvu slovenských jeskýň v decéniu 1970 - 1979. Československý kras. (33)
Skřivánek F.  1982.  Evropská regionální speleologická konference v r. 1980. Československý kras. (33)
Tásler R.  1982.  Expedice Gruberhornhöhle 79. Československý kras. (33)
Ložek V.  1982.  Jaroslav Petrbok a kras. Československý kras. (33)
Bosák P, Tůma S, Sýkora J.  1982.  K nálezu aragonitu v lomu na Kobyle. Československý kras. (32)
Horáček I.  1982.  K poznání glaciálních poměrů v krasu severního Bulharska. Československý kras. (32)
Zimerman V.  1982.  Klemperka - jeskyně v CHKO Kokořínsko. Československý kras. (33)
Tůma S.  1982.  Krasové jevy na pravém břehu Vltavy a v Prokopském údolí v Praze. Československý kras. (32)
Pavlíček V.  1982.  Krasové jevy u Bezděčína. Československý kras. (33)
Cabicar J, Formánek P.  1982.  Krasové jevy u Nehodivi. Československý kras. (32)
Darola J, Ložek V.  1982.  Kvartérní fauna a stratigrafie převisu v rezervaci Brálie u Malých Kršteňan. Československý kras. (33)
Bosák P, Horáček I.  1982.  Kvartérní sedimenty jeskyně Neidźwiedza v Klentně (Polsko). Československý kras. (33)
Ryšavý P.  1982.  Mezinárodní sympozium k dějinám speleologie v Rakousku. Československý kras. (32)
Quitt E.  1982.  Mikroklimatické poměry jeskyní Moravského krasu. Československý kras. (32)
Tůma S.  1982.  Nález aragonitu v jeskyni Na Turoldu u Mikulova. Československý kras. (32)
Hipman P.  1982.  Názorné zobrazování složitějších jeskynních systémů (Graphic representation of more complex cave systems). Československý kras. (33)
Přibyl J.  1982.  Nové objevy v Amatérské jeskyni na zdrojnici Punkvy - Sloupském potoku v Moravském krasu. Československý kras. (32)
Tůma S.  1982.  Nové objevy v krasové oblasti Belianské doliny. Československý kras. (33)
Horáček I.  1982.  Ostrany u Rimavské Soboty - nové naleziště středopleistocenní fauny na Slovensku. Československý kras. (33)
Pilous V.  1982.  Pěnovcová ložiska v Beňatiné na východním Slovensku a jejich subrozní systémy. Československý kras. (33)
Bosák P, Nekovařík Č.  1982.  Pobřežní krasové jevy neogenního stáří od Zbraslavce - okres Blansko. Československý kras. (33)
Stacke J, Urbánek L.  1982.  Předběžná zpráva o výskytu netopýrů v puklinových jeskyních jihovýchodního Svitavska. Československý kras. (33)
Slačík J.  1982.  Příspěvek k chemismu primárních kalcitů v moravských jeskyních. Československý kras. (33)
Glozar P.  1982.  Prolongace Srnčí jeskyně v Moravském krasu. Československý kras. (33)
Tůma S.  1982.  Pseudokrasová jeskyně na severním úpatí Ralska. Československý kras. (33)

Stránky