Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
Autor [ Nadpis(Desc)] Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
Švéda K.  1964.  Horniny blanenkého okresu. 13. svazek nepravidelné knižnice časopisu "Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí". :17.
Panoš V.  1953.  Hranický kras a reservace Hůrka. Československý kras. (6)
Kukla J, Stárka V.  1953.  Hraškova jeskyně v Kilene-fa, jižně od Silice v jihoslovenském krasu. Československý kras. (6)
Skutil J.  1962.  Hugo V. Sáňka. 6. svazek nepravidelné knižnice časopisu "Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí". :13.
Sládek J.  1960.  Hydrodynamické poměry Priajpetrinské krasové kotliny na Krymu. Československý kras. (13)
Homola V.  1951.  Hydrogeologická studie Drienovské vyvěračky v Jihoslovenském krasu. Československý kras. (4)
Burkhardt R.  1968.  Hydrogeologická zonálnost v karbonátových horninách. Československý kras. (20)
Šilar J.  1978.  Hydrogeologické předpoklady ztrát vody z přehradních nádrží v krasových dutinách. Československý kras. (30)
Burkhardt R.  1969.  Hydrogeologie a krasové jevy mezi Rudicí a Lažánkami, Moravský kras. Československý kras. (21)
Burkhardt R, Zedníček O.  1950.  Hydrografické poznámky k problému Křtinského potoka v Moravském krasu (s 1 plánem). Československý kras. (3)
Burkhardt R.  1953.  Hydrografie Jedovnického potoka v Mor. krasu. Československý kras. (6)
Himmel J.  1990.  Hydrografie systému Ochozské jeskyně (Hydrography of the Ochoz Cave system). Československý kras. (41)
Píše J, Vlček V.  1976.  Hydrologický a hydrogeologický výzkum CHKO Moravský kras. Speleologický věstník. (5/1976)
I
Štelcl O.  1964.  I. mezinárodní speleologická konference v Řecku . Československý kras. (16)
Havel H.  1976.  I. ročník Memoriálu RNDr. Rudolfa Burkhardta. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus. (2)
Urban J.  1979.  II. mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu. Československý kras. (31)
Urban J.  1978.  II. mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus.. (3)
Mitter P.  1978.  II. speleopotapačská expedícia "India-Srí Lanka 77". Československý kras. (30)
Skřivánek F, Štelcl O.  1962.  III. mezinárodní speleologický kongres . Československý kras. (14)
Přibyl J.  1990.  In memoriam Josefa Vařeky. Československý kras. (41)
Štelcl O, Vlček V, Panovský K.  1976.  Intenzita koroze různých karbonátových hornin v ČSR. Československý kras. (28)
Ložek V.  1970.  Interglaciály v jeskyních. Československý kras. (22)
Musil R.  1989.  International Meeting of Karstic Sedimentology. Československý kras. (40)
Šrot J.  1948.  Inundovaný závrt u Vratíkova. Československý kras. (1)
Panoš V, Skřivánek F.  1966.  IV. mezinárodní speleologický kongres v Jugoslávii. Československý kras. (18)

Stránky