Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Darola J, Ložek V.  1982.  Kvartérní fauna a stratigrafie převisu v rezervaci Brálie u Malých Kršteňan. Československý kras. (33)
Dell'Oca S.  1959.  Druhý mezinárodní speleologický kongres v Itálii 1958. Československý kras. (12)
Demek J.  1960.  Vliv Moravského krasu na fyzikálně chemické složení vody Jedovnického potoka. Československý kras. (13)
Demek J.  1963.  Jeskyně ve flyšových pískovcích moravskoslezských Karpat. Československý kras. (15)
Demek J, Macka M.  1950.  Ostrůvek devonského vápence v oblasti Mor. Krumlova. Československý kras. (3)
Demek J, Přibyl J, Hašek V, Meyer S, Štelcl O, Slezák L, Hypr D, Zoufalý J, Dobeš V, Hebelka J et al..  1988.  Výzkum ostrovských a vilémovických vod v Moravském krasu. Problematika speleologického výzkumu ostrovských a vilémovických vod. :78.
Dobiáš J.  1951.  Okleštkova jeskyně. Československý kras. (4)
Dosedla J.  1951.  Krasový výzkum v SSSR. Československý kras. (4)
Dostál J.  1958.  Krasová vegetace (Karst Vegetation). Československý kras. (11)
Droppa A, Ryšavý P, Skřivánek F.  1965.  Organization of Karst Investigation in Czechoslovakia. Československý kras. (17)
Droppa A.  1972.  Výskum jaskýň v Strážově. Československý kras. (24)
Droppa A.  1955.  Plavecká jaskyňa. Československý kras. (8,9)
Droppa A.  1976.  Správa o činnosti speleologických skupín na Slovensku za rok 1975. Československý kras. (28)
Droppa A.  1973.  Správa o činnosti speleologických skupin na Slovensku v r. 1972. Československý kras. (25)
Droppa A.  1970.  Príspevok k vývoju jaskyne Domica. Československý kras. (22)
Droppa A.  1971.  Správa o činnosti speleologických skupín na Slovensku v r. 1970. Československý kras. (23)
Droppa A.  1969.  Krasové javy Jánskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier. Československý kras. (21)
Droppa A.  1972.  Speleologický výskum Mojtínského krasu. Československý kras. (24)
Droppa A.  1965.  Zpráva o činnosti dobrovolných jaskyniarskych skupín na Slovensku za rok 1964. Československý kras. (17)
Droppa A.  1975.  Správa o činnosti Geografického ústavu SAV - pracovisko pre výskum krasu a jaskýň v Lipt. Mikuláši. Československý kras. (27)
Droppa A.  1963.  Príspevok ku štúdiu kaňonovitých údolí v krasových oblastiach Západných Karpat. Československý kras. (15)
Droppa A.  1970.  V. medzinárodný speleologický kongres v NSR. Československý kras. (22)
Droppa A.  1957.  Krasové zjavy na Kresanici v Liptovských Tatrách. Československý kras. (10/2)
Droppa A.  1968.  Výskum krasových oblastí Slovenska v r. 1967. Československý kras. (20)
Droppa A.  1978.  Zlepencový kras pri Zemianskej Závade v Strážovských vrchoch. Československý kras. (30)

Stránky