Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 14 výsledků
Autor Nadpis [ Typ(Desc)] Rok
Filtry: Autor is Jaroslav Dvořák  [Clear All Filters]
Journal Article
Dvořák J.  1976.  Dvacet let geologického výzkumu Ústředního ústavu geologického v Moravském krasu. Speleologický věstník. (5/1976)
Dvořák J.  1954.  Jak a kde vznikají geologické varhany. Československý kras. (7)
Dvořák J.  1954.  Jeskyně Liščí díra v přítokové stěně Macochy. Československý kras. (7)
Dvořák J.  1950.  Jeskyně Malčina v Hádeckém údolí. Československý kras. (3)
Dvořák J, Slezák L.  1953.  Jeskyně v oblasti hranického devonu. Československý kras. (6)
Dvořák J.  1950.  Jště k Modré jeskyni na Capri. Československý kras. (3)
Dvořák J.  1953.  Ke dvěma erosivním basím v našich krasových údolích. Československý kras. (6)
Dvořák J.  1953.  Ke genesi rudických vrstev. Československý kras. (6)
Dvořák J.  1953.  Ke geologii a morfologii mladečského krasového ostrůvku. Československý kras. (6)
Dvořák J.  1954.  O významu stropních koryt ROTH (1937) pro paleohydrografii jeskyní. Československý kras. (7)
Dvořák J.  1953.  Poznámky k železorudným dolům a jeskyním u Němčic. Československý kras. (6)
Dvořák J.  1957.  Příspěvek k řešení otázky předtortonského nebo kvartérního stáří našich krasových žlebů. Československý kras. (10/3)
Dvořák J.  1953.  Příspěvek ke genesi nickamínku. Československý kras. (6)
Dvořák J.  1951.  Vývoj Hoštěnického propadání vzhledem k Ochozské jeskyni. Československý kras. (4)