Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 41 výsledků
Autor Nadpis [ Typ(Desc)] Rok
Filtry: Autor is Jaroslav Petrbok  [Clear All Filters]
Journal Article
Petrbok J.  1950.  Paleolitikum v jeskyních Českého krasu. Československý kras. (3)
Petrbok J.  1950.  Paleolitikum v Turských maštalách u Berouna v Čechách. Československý kras. (3)
Petrbok J.  1953.  Parůžek srnce z interglaciálu Chlupáčkovi sluje. Československý kras. (6)
Petrbok J.  1951.  Plistocenní měkkýši aurignackého sídliště Dolních Věstonic. Československý kras. (4)
Petrbok J.  1951.  Plistocenní měkkýši krasových dutin na Turoldu u Mikulova. Československý kras. (4)
Petrbok J.  1951.  Plistocenní měkkýši vodních sedimentů paleolitické stanice Dolních Věstonic (Jihomor. kras). Československý kras. (4)
Petrbok J.  1950.  Poznámky k jeskynním terasám. Československý kras. (3)
Petrbok J.  1954.  Profil na stráni u Chlupáčkovi sluje na Kobyle. Československý kras. (7)
Petrbok J.  1950.  Profil Průchodné, jedné z Koralových jeskyní u Prahy. Československý kras. (3)
Petrbok J.  1950.  Prudká erose pokryvů Českého krasu. Československý kras. (3)
Petrbok J.  1953.  První mesolitické glyptolity v jeskyni Českého krasu. Československý kras. (6)
Horný R, Petrbok J.  1950.  Radvanská jeskyně před Karlštejnem (36. jeskyně). Československý kras. (3)
Petrbok J.  1951.  Rohovcové "pseudoartefakty" v lartetienu. Československý kras. (4)
Petrbok J.  1953.  Vertigo artica Wallenberg novým měkkýšem moravského pleistocenu. Československý kras. (6)
Petrbok J.  1953.  Význam jeskyně u Bains-Romains v Alžíru pro poznání stratigrafické chronologie kaenozoika. Československý kras. (6)
Petrbok J.  1950.  Z vykopávek jeskyně Koda u Srbska na Berounsku. Československý kras. (3)

Stránky