Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
Autor Nadpis Typ [ Rok(Desc)]
1951
Zázvorka V.  1951.  Předběžná zpráva o nálezích fosilních kostí na Zlatém koni u Koněprus. Československý kras. (4)
Skutil J.  1951.  Přehled vývoje poznání rozměrů Macochy. Československý kras. (4)
Los J.  1951.  Příspěvek k hodnocení průvanových pozorování v "Jeskyňkách pod můstkem" v propasti Macoše. Československý kras. (4)
Ryšavý P.  1951.  Příspěvek k hydrografii Sloupských jeskyň. Československý kras. (4)
Burkhardt R.  1951.  Příspěvek k výškopisu Moravského krasu a k jeho historii. Československý kras. (4)
Boček A.  1951.  Prof. dr. jubil. J. F. Babor zemřel. Československý kras. (4)
Petrbok J.  1951.  Rohovcové "pseudoartefakty" v lartetienu. Československý kras. (4)
Burkhardt R.  1951.  Rozřešená záhada "Salmova Výpustku" v Moravském Krasu. Československý kras. (4)
Burkhardt R, Ryšavý P, Skoupý M, Vodička J.  1951.  Speleokartografické směrnice. Československý kras. (4)
Ryšavý P.  1951.  Speleologický průzkum jeskyně Podkovy v Mladči u Litovle. Československý kras. (4)
Skutil J.  1951.  Speologie nebo speleologie. Československý kras. (4)
Skutil J.  1951.  Stará zpráva o východu z Macochy. Československý kras. (4)
Skutil J.  1951.  Štramberské jeskyně pod Trúbou. Československý kras. (4)
Ak.  1951.  Suchý žleb. Československý kras. (4)
Skutil J.  1951.  Úmrtí dvou evropských archeologů-speleologů. Československý kras. (4)
Krejčí J, Kubelka V.  1951.  Vliv severní části Moravského krasu na fysikálně-chemické a bakteriologické složení vody allochthonních vodních toků. Československý kras. (4)
Kratochvíl J.  1951.  Výsledky bulharské biospeleologie v jeskyni "Temnata Dupka". Československý kras. (4)
Dvořák J.  1951.  Vývoj Hoštěnického propadání vzhledem k Ochozské jeskyni. Československý kras. (4)
Ryšavý P.  1951.  Výzkum jeskyní v Suchém žlebu v Moravském krasu. Československý kras. (4)
Lr.  1951.  Z Jesenického krasu. Československý kras. (4)
Jalový J.  1951.  Z toulek slovenskými krasy. Československý kras. (4)
Skoupý M, Vodička J.  1951.  Zaměřování a mapování jeskyní. Československý kras. (4)
Skutil J.  1951.  Zapomenuté jeskyně ve Studnicích na Novoměstsku. Československý kras. (4)
Musil F.  1951.  Zbojnická jeskyně čís. 57 v Suchém žlebu v Moravském krasu. Československý kras. (4)
Ložek V.  1951.  Zpráva o výzkumu karlštejnské chráněné oblasti v Českém krasu. Československý kras. (4)

Stránky