Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
Autor Nadpis [ Typ(Desc)] Rok
Journal Article
Skřivánek F.  1985.  Doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc., šedesátníkem. Československý kras. (36)
Chovan A.  1982.  Dodatok k práci A. Droppy: Jasknye južnej časti Slovenského raja. Československý kras. (32)
Petrbok J.  1954.  Dolní věstonice. Československý kras. (7)
Čujan J.  1971.  Dolová propadlina ve Vlastějovicích. Československý kras. (23)
Skřivánek F.  1982.  Dr. Anton Droppa, CSc., šedesátníkem. Československý kras. (33)
Skutil J.  1959.  Dr. M. Remeš a moravská speleologie. Československý kras. (12)
Bosák P, Nekovařík Č.  1978.  Drobné krasové jevy v krystalických vápencích u Lysic na Moravě. Československý kras. (30)
Vítek J.  1982.  Drobné nekrasové jeskyně v údolí Doubravy na Chotěbořsku. Československý kras. (33)
Vítek J.  1988.  Drobné pseudokrasové tvary v žule na Vyhlídce u Smržovky. Československý kras. (39)
Louček D.  1957.  Druhý mezinárodní speleologický kongres v Itálii. Československý kras. (10/4)
Dell'Oca S.  1959.  Druhý mezinárodní speleologický kongres v Itálii 1958. Československý kras. (12)
Mlčoch B.  1972.  Durmitor. Československý kras. (24)
Němec F, Panoš V, Štelcl O.  1967.  Duté aragonitové stalagmity z jeskyně "La Gran Caverna de Santo Tomás" na západní Kubě . Československý kras. (19)
Skutil J.  1948.  Dva vzácné paleontologické nálezy z jeskynního diluvia ludmirovského. Československý kras. (1)
Raušer J.  1976.  Dvacet let biospeleologického výzkumu v CHKO Moravský kras. Speleologický věstník. (5/1976)
Dvořák J.  1976.  Dvacet let geologického výzkumu Ústředního ústavu geologického v Moravském krasu. Speleologický věstník. (5/1976)
Quitt E.  1976.  Dvacet let klimatologického výzkumu v Moravském krasu. Speleologický věstník. (5/1976)
Přibyl J.  1976.  Dvacet let Krasové komise při ČSAV. Speleologický věstník. (5/1976)
Štelcl O.  1976.  Dvacet let rozvoje organizace Moravský kras. Speleologický věstník. (5/1976)
Vodička J.  1976.  Dvacet let vyhlášení ochrany Moravského krasu. Speleologický věstník. (5/1976)
Přibyl J.  1976.  Dvacet let výzkumu krasu v Geografickém ústavu ČSAV. Speleologický věstník. (5/1976)
Ženiš P, Gaál Ľ.  1984.  Dve geologicky významné jaskyne v Drienčanskom krase. Československý kras. (35)
Daněček V.  1988.  Dvě jeskyně v blízkosti Náměště nad Oslavou. Československý kras. (39)
Sládek J.  1957.  Dynamické procesy v alpských jeskyních. Československý kras. (10/2)
Šípka E.  1982.  Dynamika návštevnosti a sféry vplyvu slovenských jeskýň v decéniu 1970 - 1979. Československý kras. (33)

Stránky