Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
Autor Nadpis [ Typ(Desc)] Rok
Journal Article
Adámek Z, Raušer J.  1977.  Čistota vodních toků Moravského krasu na příkladě studia fauny jepic (Ephemeroptera) a pošvatek (Plecoptera). Speleologický věstník. (8/1977)
Novák S.  1965.  Co nového v Býčí skále. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 9(1)
Novák S.  1965.  Co nového v Býčí skále. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí.
Skutil J.  1948.  Co věděl český čtenář o krápnících r. 1834? Československý kras. (1)
Kubeš M.  1968.  Co víte a nevíte o Křtinském údolí (10 let speleologického kroužku ZK 1BS Brno). Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 12(3)
Michovská J.  1958.  Colloquium International de Spéléologie. Československý kras. (11)
Skřivánek F.  1966.  Čs. speleologové ve Velké Británii a Irsku. Československý kras. (18)
Pakr A.  1976.  Čtvrt století sestupů do propasti Brázda na Silické planině. Speleologický věstník. (7/1976)
Roglić J.  1966.  Cvijićovo dílo o morfologii krasu. Československý kras. (18)
Balatka B.  1957.  Cvijičův ústav pro výzkum krasu. Československý kras. (10/1)
Panoš V.  1953.  Daleké cesty netopýrů. Československý kras. (6)
Lr.  1954.  Další jeskyní objevy na Javoříčku. Československý kras. (7)
Šrot J.  1951.  Další krasové lokality na Boskovicku. Československý kras. (4)
Boček A.  1948.  Další objevy v Nové Drátenické u Křtin. Československý kras. (1)
Burkhardt R.  1950.  Další prehistorický nález z Moravského Krasu. Československý kras. (3)
Šilar J, Ložek V.  1988.  Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin). Československý kras. (39)
Petrbok J.  1951.  Daudebardia rufa Férussac novým měkkýšem pro český plistocen. Československý kras. (4)
Skřivánek F.  1978.  Dějiny speleologie na území ČSSR. Československý kras. (30)
Skřivánek F.  1982.  Dějiny speleologie v Rakousku. Československý kras. (33)
Droppa A.  1955.  Demänovská ľadová jakyňa. Československý kras. (8,9)
Ložek V.  1974.  Der Karst und das Steppenproblem in Mitteleuropa (Kras a problém středoevropské stepi). Československý kras. (26)
Glozar P.  1978.  Deset let průzkumu jeskyně Piková dáma. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus.. (1)
Burkhardt R.  1965.  Deset let "Údolí Křtinského potoka". Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 9(4)
Tomek Č.  1974.  Detailní tíhové měření nad Mladečskými jeskyněmi. Československý kras. (30)
Petrbok J.  1951.  Dikobraz novým ssavcem mor. plistocenu. Československý kras. (4)

Stránky