Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
Autor Nadpis Typ [ Rok(Desc)]
1950
Zlatník A.  1950.  Ochrana přírodních památek v Moravském Krasu. Československý kras. (3)
Demek J, Macka M.  1950.  Ostrůvek devonského vápence v oblasti Mor. Krumlova. Československý kras. (3)
Petrbok J.  1950.  Paleolitikum v jeskyních Českého krasu. Československý kras. (3)
Petrbok J.  1950.  Paleolitikum v Turských maštalách u Berouna v Čechách. Československý kras. (3)
Skutil J.  1950.  Po třetí ke krasu na Pavlovských kopcích. Československý kras. (3)
Jalový J.  1950.  Používání virgule v praktické speleologii. Československý kras. (3)
Burkhardt R, Kocman B.  1950.  Povodňové úkazy v Rudici u Jedovnic r. 1927 a jejich vysvětlení. Československý kras. (3)
Petrbok J.  1950.  Poznámky k jeskynním terasám. Československý kras. (3)
Vodička J.  1950.  Poznámky k závrtům u Žďáru v severní části Moravského Krasu. Československý kras. (3)
Remeš M.  1950.  Poznámky o devonských vápencích v území Čelechovice-Hranice. Československý kras. (3)
Ryšavý P, Vodička J.  1950.  Příspěvek k hydrografii Sloup. jeskyň za r. 1948. Československý kras. (3)
Ryšavý P, Vodička J.  1950.  Příspěvek k hydrografii Sloupských jeskyní za rok 1947. Československý kras. (3)
Burkhardt R.  1950.  Příspěvek k výzkumu říčních teras v krasových žlebech. Československý kras. (3)
Petrbok J.  1950.  Profil Průchodné, jedné z Koralových jeskyní u Prahy. Československý kras. (3)
Burkhardt R.  1950.  Profily a genese některých jeskyní Křtinského údolí. Československý kras. (3)
Petrbok J.  1950.  Prudká erose pokryvů Českého krasu. Československý kras. (3)
Zvejška F.  1950.  Průvan ve skalních puklinách. Československý kras. (3)
Kukla J.  1950.  Pseudokrasové jeskyně u Loktu na Sokolovsku. Československý kras. (3)
Horný R, Petrbok J.  1950.  Radvanská jeskyně před Karlštejnem (36. jeskyně). Československý kras. (3)
Skutil J.  1950.  Rozklad a tlení kostí. Československý kras. (3)
Burkhardt R.  1950.  Seznam jeskyní Křtinsko-Josefovského údolí. Československý kras. (3)
Novák V, Ryšavý P.  1950.  Současné práce v Tramplerových závrtech v Zadních Bukovinkách na Ostrovsku v Morav. Krasu. Československý kras. (3)
Skutil J.  1950.  Speleoarcheologie. Československý kras. (3)
Adámek F.  1950.  Speleolog a pravěké nálezy. Československý kras. (3)
Skutil J.  1950.  Speleologické rešerše v Salmovské rájecké knihovně a archivu. Československý kras. (3)

Stránky