Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Brandejs J, Pošmourný K.  1960.  Nové výzkumy v Aragonitové jeskyni na Stydlých vodách. Československý kras. (13)
Brunclík O.  1954.  Nekrasová jeskyně v Českém ráji. Československý kras. (7)
Bukovinský V.  1954.  Nepravá Vyvieračka (estavella) vo Vratnej. Československý kras. (7)
Bukovinský V.  1953.  Výskumy v Žilinskom krase. Československý kras. (6)
Burkhardt R.  1950.  K rozšíření krasových zjevů na Olomoucku. Československý kras. (3)
Burkhardt R.  1965.  Deset let "Údolí Křtinského potoka". Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 9(4)
Burkhardt R.  1951.  Rozřešená záhada "Salmova Výpustku" v Moravském Krasu. Československý kras. (4)
Burkhardt R.  1959.  Rudická plošina - nové východiště objevů jeskyní Jedovnického potoka. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 3(1)
Burkhardt R.  1954.  K bibliografii jeskyně Na Pomezí ve Slezsku. Československý kras. (7)
Burkhardt R, Ryšavý P.  1972.  Zpráva o průzkumné činnosti Speleologického klubu v Brně za rok 1971. Československý kras. (24)
Burkhardt R, Fabík M, Skoupý M.  1957.  Rudické propadání jako součást problému podzemního toku Jedovnického potoka. Československý kras. (10/1)
Burkhardt R, Ryšavý P.  1955.  Za Antonínem Bočkem. Československý kras. (8,9)
Burkhardt R, Zedníček O.  1950.  Hydrografické poznámky k problému Křtinského potoka v Moravském krasu (s 1 plánem). Československý kras. (3)
Burkhardt R.  1948.  Nová jeskyně v Křtinském žlebě. Československý kras. (1)
Burkhardt R.  1950.  K stáří nejnižší (aktivní) jeskynní etáže Moravského Krasu. Československý kras. (3)
Burkhardt R.  1958.  Objevujeme jeskyně Jedovnického potoka. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 2(1)
Burkhardt R.  1971.  Zpráva o činnosti Oddělení pro výzkum krasu Moravského muzea v Brně v roce 1970. Československý kras. (23)
Burkhardt R.  1953.  Poslech rozhlasu a krasové podzemí. Československý kras. (6)
Burkhardt R.  1967.  Za Ing. Vladimírem Ondrouškem. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 11(4)
Burkhardt R, Gregor VA.  1974.  Zpráva o činnosti Oddělení pro výzkum krasu Moravského muzea v roce 1973. Československý kras. (26)
Burkhardt R.  1969.  Hydrogeologie a krasové jevy mezi Rudicí a Lažánkami, Moravský kras. Československý kras. (21)
Burkhardt R.  1950.  K paleohydrografii Křtinského potoka. Československý kras. (3)
Burkhardt R.  1972.  Speleologické a krasově hydrografické průzkumy na Říčkách v Moravském krasu. Speleologický věstník. (1/1972)
Burkhardt R, Ryšavý P, Skoupý M, Vodička J.  1951.  Speleokartografické směrnice. Československý kras. (4)
Burkhardt R.  1959.  Kde stávala ves Ponikva na Blanensku? Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 3(1)

Stránky