Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 109 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
Filtry: First Letter Of Last Name is L  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Ložek V, Horáček I.  1987.  K otázce stáří suťových brekcií u Slavce ve Slovenském krasu. Československý kras. (38)
Ložek V.  1972.  Význam krasu pro poznání přírodní historie krajiny (The Importance of Karst for the Study of the Development of the Landscape) . Československý kras. (24)
Ložek V.  1974.  Několik slov o krasovění křídy a jiných nezpevněných vápenců. Československý kras. (26)
Ložek V.  1966.  Z výzkumu zkrasovělých rozsedlin na Bani u Bešeňové a na Pažici u Spišského Podhradí. Československý kras. (18)
Ložek V.  1985.  The site of Soutěska and its significance for Holocene climatic development. Československý kras. (36)
Ložek V.  1977.  Malakologický příspěvek k poznání vývoje stanovišť na Plešivecké planině. Československý kras. (29)
Ložek V.  1960.  Kuželový kras v jižní Číně a ve Vietnamské demokratické republice. Československý kras. (13)
Ložek V.  1978.  Quaternary Molluses and Stratigraphy of the Mažarná Cave (Kvartérní měkkýši a stratigrafie jeskyně Mažarná). Československý kras. (30)
Ložek V.  1989.  Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus. Československý kras. (40)
Ložek V.  1975.  Měkkýši propasti Ľadová jama na Muráňské planině. Československý kras. (27)
Ložek V.  1976.  Stratigrafie a měkkýši jeskynní výplně v průlomu Dunajce v Pieninách. Československý kras. (28)
Ložek V.  1962.  K otázce tvorby svahových sutí v Českém krasu. Československý kras. (14)
Ložek V.  1973.  Pěnovce v Krabině a jejich význam pro paleogeografii Českého krasu. Československý kras. (25)
Ložek V.  1986.  Příspěvek k otázce stárí suťových brekcií v údolí Slané. Československý kras. (37)
Ložek V.  1963.  K otázce vzniku a stáří svislých korozních dutin v Českém krasu. Československý kras. (15)
Ložek V.  1950.  Malakozoologický výzkum jeskyně Propadlá u Budňan, okres Beroun. Československý kras. (3)
Ložek V.  1987.  Biostratigrafický výzkum jeskyně ve Skalce nad Čihovou. Československý kras. (38)
Lr.  1951.  Z Jesenického krasu. Československý kras. (4)
Lr.  1954.  Další jeskyní objevy na Javoříčku. Československý kras. (7)
Lr.  1951.  100 jeskyní v Suchém žlebu v Mor. krasu. Československý kras. (4)
Lukešová A.  1969.  Leptospirózy. Československý kras. (21)
Lukníš M.  1948.  Tisovský kras na Slovensku. Československý kras. (1)
Lysenko V.  1966.  Krasové jevy na Mramoru u Litně. Československý kras. (18)
Lysenko V.  1969.  Nickamínek - jeho vznik. Československý kras. (21)
Lysenko V.  1975.  Nickamínek - vývojový stupeň sekundární mineralogické výplně jeskyní. Československý kras. (27)

Stránky