Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
Autor Nadpis Typ [ Rok(Desc)]
1950
Skutil J.  1950.  K. Rudczinského plán Macochy (1784) a Süszovy krasové pohledy (1803-1804). Československý kras. (3)
Skutil J.  1950.  K sedumdesátinám řed. rady Ant. Bočka. Československý kras. (3)
Burkhardt R.  1950.  K stáří nejnižší (aktivní) jeskynní etáže Moravského Krasu. Československý kras. (3)
Petrbok J.  1950.  Kostěná industrie z lartetienu v Jeskyni nad Kačákem. Československý kras. (3)
Tomčík P.  1950.  Krápníková jaskyňa v Lipovci, okres Prešov. Československý kras. (3)
Zvejška F.  1950.  Krápníkové zjevy v permském útvaru. Československý kras. (3)
Strnad V.  1950.  Krápníky z bahenné železné rudy ve starých štolách. Československý kras. (3)
Šrot J.  1950.  Krasová lokalita u Jesence. Československý kras. (3)
Šrot J.  1950.  Krasové zjevy u Čelechovic na Hané. Československý kras. (3)
Burkhardt R, Ryšavý P.  1950.  Krasové zjevy v okolí Bystrého u Poličky. Československý kras. (3)
Babor JF.  1950.  Malakozoologické sběry od Domaniže u Považské Bystrice na Slovensku. Československý kras. (3)
Ložek V.  1950.  Malakozoologický výzkum jeskyně Propadlá u Budňan, okres Beroun. Československý kras. (3)
Havránek F.  1950.  Matej Bel (1604-1749), Otec československej jaskynovedy. Československý kras. (3)
Ložek V.  1950.  Měkkýši maďarovské kulturní vrstvy na krasovém ostrohu Bašta u Ivanovců nad Váhom. Československý kras. (3)
Skutil J.  1950.  Moravská krasová bibliografie R. Tramplera. Československý kras. (3)
Stupka V.  1950.  Moravský Kras v krásné literatuře. Československý kras. (3)
Silnický K.  1950.  Nález zbytkov kostry medveda (ursus spelaeus BLMB) v Pajštúnskom (Borinka) krase v Malých Karpatoch. Československý kras. (3)
Jalový J.  1950.  Naše zkušenosti s užitím praktické geofysiky při výzkumech v Moravském krasu. Československý kras. (3)
Skutil J.  1950.  Nejstarší česká zpráva o ponorné řece. Československý kras. (3)
Ložek V.  1950.  Několik malakozoologických nálezů z jižní části Tribečských hor. Československý kras. (3)
Petrbok J.  1950.  Nově objevené prostory jeskyně Ztracená na Kobyle u Koněprus. Československý kras. (3)
Valoch K.  1950.  Nové stopy diluviál. člověka v Mor. krasu. Československý kras. (3)
Petrbok J.  1950.  Noví měkkýši českého plistocénu z tak zvané Chlupáčovy sluje u Koněprus v Českém krasu. Československý kras. (3)
Burkhardt R, Ryšavý P.  1950.  Nový objev ve Svěcené díře v Javoříčských jeskyních v Severomoravském krasu (s 1 plánem). Československý kras. (3)
Ryšavý P.  1950.  Nový výskyt miocenního teglu u Šošůvky v Mor. krasu. Československý kras. (3)

Stránky