Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 109 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
Filtry: First Letter Of Last Name is L  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Ložek V.  1960.  Kuželový kras v jižní Číně a ve Vietnamské demokratické republice. Československý kras. (13)
Ložek V.  1978.  Quaternary Molluses and Stratigraphy of the Mažarná Cave (Kvartérní měkkýši a stratigrafie jeskyně Mažarná). Československý kras. (30)
Ložek V.  1989.  Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus. Československý kras. (40)
Ložek V.  1975.  Měkkýši propasti Ľadová jama na Muráňské planině. Československý kras. (27)
Ložek V.  1976.  Stratigrafie a měkkýši jeskynní výplně v průlomu Dunajce v Pieninách. Československý kras. (28)
Ložek V.  1986.  Příspěvek k otázce stárí suťových brekcií v údolí Slané. Československý kras. (37)
Ložek V.  1963.  K otázce vzniku a stáří svislých korozních dutin v Českém krasu. Československý kras. (15)
Ložek V.  1962.  K otázce tvorby svahových sutí v Českém krasu. Československý kras. (14)
Ložek V.  1973.  Pěnovce v Krabině a jejich význam pro paleogeografii Českého krasu. Československý kras. (25)
Ložek V.  1987.  Biostratigrafický výzkum jeskyně ve Skalce nad Čihovou. Československý kras. (38)
Ložek V.  1950.  Malakozoologický výzkum jeskyně Propadlá u Budňan, okres Beroun. Československý kras. (3)
Ložek V.  1970.  Interglaciály v jeskyních. Československý kras. (22)
Ložek V.  1974.  Der Karst und das Steppenproblem in Mitteleuropa (Kras a problém středoevropské stepi). Československý kras. (26)
Ložek V, Skřivánek F.  1965.  Význam puklin a jejich výplní pro časové zachycení krasových pochodů. Československý kras. (17)
Ložek V, Horáček I.  1984.  Nález fauny ve vchodu Němcovy jeskyně I v Moravském krasu. Československý kras. (35)
Ložek V.  1969.  Chráněná krajinná oblast "Český kras". Československý kras. (21)
Ložek V.  1951.  Plž Schistophallus orientalis Cl. v Muráňském a jihoslovenském krasu. Československý kras. (4)
Ložek V.  1960.  Stratigrafický výzkum jeskyně Dudlavá skala. Československý kras. (13)
Ložek V.  1990.  Stratigrafie a měkkýši výplně jeskyňky na Hrádku u Sásové . Československý kras. (41)
Ložek V.  1954.  Profil holocenem na svahu Děvína a jeho význam pro poznání tvářnosti Českého krasu. Československý kras. (7)
Ložek V.  1972.  Z výzkumu převisů na Čierném kameni ve Velké Fatře. Československý kras. (24)
Ložek V.  1982.  Biostratigrafický výzkum suťových osypů pod skalami Martinky na Pálavě. Československý kras. (32)
Ložek V.  1986.  Plž Pupilla sterri (Voith) v Moravském krasu. Československý kras. (37)
Ložek V.  1963.  Růžový převis ve Vrátné dolině u Turčianské Blatnice. Československý kras. (15)
Ložek V.  1966.  Puklinová jeskyně v Bojnicích. Československý kras. (18)

Stránky