Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 125 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
Filtry: First Letter Of Last Name is K  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
Kovařík J.  1953.  Jeskyně Šarkáňova Homološova diera ve Spišsko-gemerskom Rudohoří. Československý kras. (6)
Kovařík J.  1952.  Příspěvek ke krasové hydrografii severního podhůří Muráňské plošiny. Československý kras. V/7-10
Kowalski K.  1959.  Činnost polských speleologů v roce 1958. Československý kras. (12)
Kowalski K.  1957.  Práce polských speleologů na Slovensku. Československý kras. (10/1)
Kožnárek Z.  1978.  Metodika kvalitativního a kvantitativního výzkumu krasových vod. Speleologický věstník. (11/1978)
Král V.  1957.  Krasové zjevy ve východosudetské oblasti. Československý kras. (10/2)
Král V.  1957.  VII. italský speleologický sjezd. Československý kras. (10/1)
Král Z.  1975.  Subskripce dokumentárního filmu Demänová. Československý kras. (27)
Král A.  1964.  Historie jeskyně Svobody v Demänovské dolině. Československý kras. (16)
Král V.  1958.  Umělé jeskyně v Praze-Libni. Československý kras. (11)
Král V.  1957.  Speleologie v Poslu. Československý kras. (10/2)
Král Z.  1971.  Studie vzniku a barevnosti krápníkových útvarů (Study of the Origin and Colouring of Dripstone). Československý kras. (23)
Králík F, Skřivánek F, Turnovec I.  1966.  Výzkum krasových jevů mezi Ledčí nad Sázavou a Kožlím v Českomoravské vrchovině. Československý kras. (18)
Králík F.  1960.  Nová jeskyně s aragonitovou výzdobou v Československu. Československý kras. (13)
Králík F, Skřivánek F.  1964.  Geologický a geomorfologický výzkum soustavy jeskyní a propastí Antro del Corchia v Itálii. Československý kras. (16)
Králík F, Skřivánek F.  1963.  Aragonit v československých jeskyních. Československý kras. (15)
Kratochvíl J.  1951.  Výsledky bulharské biospeleologie v jeskyni "Temnata Dupka". Československý kras. (4)
Kratochvíl J.  1948.  Unfair činy v naší speleologii. Československý kras. (1)
Kratochvíle Z.  1968.  Angličtí speleologové v československých jeskyních. Československý kras. (20)
Kraus K.  1957.  Výroční shromáždění Krasové sekce Přírodovědeckého sboru Společnosti Národního musea v Praze. Československý kras. (10/3)
Krejčí J, Kubelka V.  1951.  Vliv severní části Moravského krasu na fysikálně-chemické a bakteriologické složení vody allochthonních vodních toků. Československý kras. (4)
Krist J, Plíva G.  1964.  Harbešská jeskyně u závrtu Společňák na náhorní planině Lažánecko-vilémovické v Moravském krasu. Československý kras. (16)
Kříž H.  1979.  Výběr a reprezentativnost pozorovacího období pro rajonizaci podzemních vod. Zprávy Geografického Ústavu ČSAV. (7/VI)
Kroupa O.  1973.  Vitrea transsylvanica Clessin na území Moravského krasu. Speleologický věstník. (2/1973)
Kruťa T.  1951.  Krápníky z Bílých Karpat a od Zlatých Hor ve Slezsku. Československý kras. (4)

Stránky