Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 72 výsledků
Autor Nadpis Typ [ Rok(Desc)]
Filtry: Autor is Rudolf Burkhardt  [Clear All Filters]
1964
Burkhardt R.  1964.  Geologická mapa okolí Blanska z r. 1833. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 8(2)
1965
Burkhardt R.  1965.  Deset let "Údolí Křtinského potoka". Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 9(4)
Burkhardt R, Dlabač M.  1965.  Mikrokrasové jevy na valounech neogenních štěrků. Československý kras. (17)
Burkhardt R.  1965.  Sedmdesátiny Dr. Rudolfa Prixe. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 9(zvláštní číslo)
Burkhardt R.  1965.  Slovníček geologických názvů z Adamova. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 9(1)
1966
Burkhardt R.  1966.  Z historie křtinské Vokounky. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 10(3)
1967
Burkhardt R.  1967.  Za Ing. Vladimírem Ondrouškem. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 11(4)
1968
Burkhardt R.  1968.  Hydrogeologická zonálnost v karbonátových horninách. Československý kras. (20)
1969
Burkhardt R.  1969.  Hydrogeologie a krasové jevy mezi Rudicí a Lažánkami, Moravský kras. Československý kras. (21)
Burkhardt R.  1969.  "Putující krápníky". Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 13(3)
Burkhardt R, Žůrková I.  1969.  Vývoj složení těžké frakce v sedimentech Ochozské jeskyně. Československý kras. (21)

Stránky