Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
Autor Nadpis Typ [ Rok(Desc)]
1957
Michovská J, Sládek J.  1957.  Přehled speleologických a krasových prací za rok 1954 - 1955 (Dokončení). Československý kras. (10/2)
Michovská J, Sládek J.  1957.  Přehled speleologických a krasových prací za rok 1954 - 1955 (Review of speleological paper published in 1954-1955. Československý kras. (10/1)
Dvořák J.  1957.  Příspěvek k řešení otázky předtortonského nebo kvartérního stáří našich krasových žlebů. Československý kras. (10/3)
Sládek J.  1957.  Problém krasových úrovní. Československý kras. (10/3)
Sládek J.  1957.  Pseudokrasové zjevy vzniklé vlivem zvláštních klimatických a strukturálních podmínek ve státě Paraná. Československý kras. (10/1)
Mihai S.  1957.  Recherches spéologiques dens les Monts Apuseni. Československý kras. (10/1)
Burkhardt R, Fabík M, Skoupý M.  1957.  Rudické propadání jako součást problému podzemního toku Jedovnického potoka. Československý kras. (10/1)
Sobol A.  1957.  Šestá propast v jeskyní Krkavčí skála u Adamova. Československý kras. (10/3)
Lochmann Z.  1957.  Skopsko polje. Československý kras. (10/3)
Štelcl O.  1957.  Škrapy v polárních oblastech. Československý kras. (10/3)
Sládek J.  1957.  Solný kras Hornotiské nížiny. Československý kras. (10/3)
Král V.  1957.  Speleologie v Poslu. Československý kras. (10/2)
Michovská J.  1957.  Typisace československého krasu (The Types of the Czechoslovak karst). Československý kras. (10/2)
Kunský J.  1957.  Typy pseodokrasových tvarů v Československu (Types of Pseodokarst Phenomena in Czechoslovakia). Československý kras. (10/3)
Král V.  1957.  VII. italský speleologický sjezd. Československý kras. (10/1)
Sládek J.  1957.  Vliv klimatu na geomorfologický vývoj krasu. Československý kras. (10/2)
Kraus K.  1957.  Výroční shromáždění Krasové sekce Přírodovědeckého sboru Společnosti Národního musea v Praze. Československý kras. (10/3)
Droppa A.  1957.  Výskum Ochtinskej aragonitovej jaksyne. Československý kras. (10/3)
Michovská J.  1957.  Vývoj svahů ve vápencích. Československý kras. (10/3)
Skřivánek F.  1957.  Výzkum propasti Ohniště v Liptovském krasu. Československý kras. (10/1)
Sládek J.  1957.  Význam speleologického bádání pro geomorfologii. Československý kras. (10/2)
Sládek J.  1957.  Vznik kajícníků. Československý kras. (10/1)
Skřivánek F.  1957.  Zpráva o činnosti Krasové sekce Přírodovědeckého sboru Společnosti Národního musea v Praze v roce 1955. Československý kras. (10/1)
Benický V.  1957.  Zpráva o činnosti Múzea Slovenského krasu za 1956. Československý kras. (10/3)
1958
Stacke J.  1958.  Čertovy díry u Brněnce na Svitavsku. Československý kras. (11)

Stránky