Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
Autor Nadpis Typ [ Rok(Desc)]
1954
Ložek V.  1954.  Měkkýši vrchu nad jeskyní Domicou a jejich význam pro poznání paleogeografie Jihoslovenského krasu. Československý kras. (7)
Vodička J.  1954.  Možnosti praktického řešení prolongací ve spodních patrech jeskyň Sloupsko-šošůvských. Československý kras. (7)
Ložek V.  1954.  Nález plže Iphigena latestriata A. Sch. (Clausiliidae) v bojnickém holocenu. Československý kras. (7)
Brunclík O.  1954.  Nekrasová jeskyně v Českém ráji. Československý kras. (7)
Bukovinský V.  1954.  Nepravá Vyvieračka (estavella) vo Vratnej. Československý kras. (7)
Čížek J.  1954.  O topografii propastí u Silice. Československý kras. (7)
Dvořák J.  1954.  O významu stropních koryt ROTH (1937) pro paleohydrografii jeskyní. Československý kras. (7)
Musil R.  1954.  Osteologický materiál z jeskyní u Vratíkova. Československý kras. (7)
Skřivánek F.  1954.  Pleistocenní fauna v nově objevených částech Demänovských jeskyní. Československý kras. (7)
Fabík M.  1954.  Pokusné čerpání Horního jezírka a Jalového koryta v Macoše r. 1954. Československý kras. (7)
Prosová M.  1954.  Poznámky o rozšíření krasových a pseudokrasových jevů na zemi. Československý kras. (7)
R C.  1954.  Pre záchranu krás Demänovskej ladovej jaskyne. Československý kras. (7)
Štěrba O.  1954.  Předběžná zpráva o zkoumání korýší fauny vod Macošských jeskyní. Československý kras. (7)
Štěrba O.  1954.  Předběžná zprávo o výsledcích zkoumání korýší fauny podzemních vod jižní části Moravského krasu. Československý kras. (7)
Fabík M.  1954.  Příspěvek k hydrografii Sloupských jeskyní. Československý kras. (7)
Fabík M.  1954.  Příspěvek k morfogenesi "Koňského spádu" v Pustém žlebu v Mor. krasu. Československý kras. (7)
Burkhardt R.  1954.  Příspěvek k pomístnému jménu Poniklá. Československý kras. (7)
Ryšavý P.  1954.  Příspěvek k poznání krasových zjevů náhorní roviny Lažánecko-Vilémovické v Moravském krasu. Československý kras. (7)
Ložek V.  1954.  Profil holocenem na svahu Děvína a jeho význam pro poznání tvářnosti Českého krasu. Československý kras. (7)
Petrbok J.  1954.  Profil na stráni u Chlupáčkovi sluje na Kobyle. Československý kras. (7)
Mach K.  1954.  Propast "Na Kosienkách" v jižním úbočí Králové hole (Nízké Tatry). Československý kras. (7)
Stárka V.  1954.  Propasti Bodolová a Šindliarka Ľadoveň na Muráňské plošině. Československý kras. (7)
Chábera S.  1954.  Průzkum krasových dutin u Velmovic sev. Chýnova. Československý kras. (7)
Vodička J.  1954.  Rozlišování závrtových tvarů podle vzniku. Československý kras. (7)
Skutil J.  1954.  Starší drobné zprávy o některých českých jeskyních. Československý kras. (7)

Stránky