Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
Autor Nadpis Typ [ Rok(Asc)]
1978
Kamanová M.  1978.  K problému vegetace ve zpřístupněných jeskyních. Speleologický věstník. (10/1978)
Ložek V.  1978.  K rozšíření plže Alopia clathrata (Rasm.) ve Slovenském krasu. Československý kras. (30)
Tásler R.  1978.  Krakonošova jeskyně v Horních Albeřicích. Československý kras. (30)
Jakál J.  1978.  Kras ako špecifické životné prostredie. Speleologický věstník. (10/1978)
Bosák P.  1978.  Krasové jevy v okolí obce Čebín na Tišnovsku a jejich stáří. Československý kras. (30)
Cílek, jun V.  1978.  Krasovění plážových hornin. Československý kras. (30)
Lacina J, Raušer J, Vašátko J.  1978.  Metodika komplexního biogeografického výzkumu krasových krajin. Speleologický věstník. (11/1978)
Kožnárek Z.  1978.  Metodika kvalitativního a kvantitativního výzkumu krasových vod. Speleologický věstník. (11/1978)
Přibyl J.  1978.  Mezinárodní sympozium o problematice životního prostředí v Moravském krasu. Československý kras. (30)
Kačmařík K.  1978.  Nagelova propast ve Sloupských jeskyních. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus.. (1)
Bosák P, Tůma S, Sýkora J.  1978.  Nález aragonitu v lomu na Kobyle u Koněprus (The Occurence of the Aragonite in the Kobyla Quarry near Koněprusy). Československý kras. (30)
Tůma S, Sýkora J.  1978.  Nález atypických forem kalcitu v Českém krasu. Československý kras. (30)
Kačmařík K.  1978.  Nejhlubší propasti ve světě. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus.. (1)
Vaněčková L.  1978.  Některé významné nálezy v květeně Moravského krasu. Speleologický věstník. (10/1978)
Tůma S, Sýkora J.  1978.  Nový nález aragonitu v Moravském krasu. Československý kras. (30)
Musil F.  1978.  Nový vchod do jeskyně Řečiště. Československý kras. (30)
Wagner J.  1978.  Objevy v pseudokrasové jeskyni na Pustevnách. Československý kras. (30)
Glozar P.  1978.  Otevírka Říceného závrtu v Mešinách. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus.. (3)
Moučka J.  1978.  Otevírka závrtu č. 151 "Černý". Speleologický věstník. (10/1978)
Hašek V, Mayer S, Ryšavý P.  1978.  Příspěvek geofyziky ke speleologickému výzkumu Koňského spádu v Moravském krasu. Československý kras. (30)
Hypr D.  1978.  Příspěvek k charakteristice psefitických akumulací jeskynního sedimentačního prostředí. Speleologický věstník. (10/1978)
Wagner J, Šromová L.  1978.  Příspěvek k problematice psychických a fyzických změn účastníků speleologických sestupů. Československý kras. (30)
Vaněčková L.  1978.  Příspěvek k výzkumu flóry některých moravských jeskyní. Speleologický věstník. (10/1978)
Slačík J.  1978.  Program činnosti skupiny TARCUS za období 1978-80. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus.. (3)
Havel H.  1978.  Propast Sněžná a Nad kotlinami v polské části Vysokých Tater. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus.. (1)

Stránky