Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
Gonzáles GAngel.  1978.  Breves notas sobre el hallazgo de flore de yeso ein las cuevas de cuba. Speleologický věstník. (10/1978)
Gorgoň O.  1960.  Ještě k otázkám Feitlovy teorie. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 4(4)
Gorgoň O.  1962.  Příspěvek k hydrografii Sloupského potoka. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 6(2)
Gorgoň O.  1961.  Několik poznámek k otázkám jeskyní Jedovnického potoka. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 5(3)
Gorgoň O.  1959.  Vývojová stadia podzemního řečiště Jedovnického potoka. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 3(1)
Gorgoň O.  1961.  Řešíme otázky z minulosti Moravského krasu. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 5(2)
Gregor VA.  1976.  TARCUS. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus. (3-4)
Gregor VA.  1976.  RNDr. Rudolf Burkhardt zemřel. Československý kras. (28)
Gregor VA.  1977.  Zpráva o činnosti Oddělení pro výzkum krasu Moravského muzea v Brně v roce 1976. Československý kras. (29)
Gregor VA.  1976.  Zpráva o činnosti Oddělení pro výzkum krasu Moravského muzea v Brně v roce 1975. Československý kras. (28)
Grimm W.  1979.  Jeskyně a jeskynní oblasti v Austrálii. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus. (3)
Grüll F.  1974.  Austragalus danicus Retz. vzácně na území Moravského krasu. Speleologický věstník. (4/1974)
Gustave A.  1953.  O důležitosti kroužkování netopýrů. Československý kras. (6)
Gvozdeckij NA.  1959.  Moskva: Krasové výzkumy v SSSR v letech 1955-1958. Československý kras. (12)
Gvozdeckij NA.  1958.  Kras Velkého Kavkazu. Československý kras. (11)
H
Hála L, Skutil J.  1967.  K devadesátinám Aloise Krále. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 11(3)
Haleš J.  1968.  Cestovní zpráva z exkurze po Francii. Československý kras. (20)
Haleš J.  1969.  Možnosti stereoskopické fotografie ve fotodokumentaci krasových jevů. Československý kras. (21)
Hanák V.  1959.  O zimování netopýrů v Hačavské krápníkové jeskyni na Slovensku. Československý kras. (12)
Hašek V, Mayer S, Ryšavý P.  1978.  Příspěvek geofyziky ke speleologickému výzkumu Koňského spádu v Moravském krasu. Československý kras. (30)
Hašek V, Štelcl O.  1972.  Některé výsledky geofyzikálního výzkumu Moravského krasu. Československý kras. (24)
Hašek V, Mayer S, Slezák L, Štelcl O, Záhora R.  1988.  Výsledky geofyzikálního výzkumu v okolí propasti Macochy v Moravském krasu. Československý kras. (39)
Havel H.  1978.  Propast Sněžná a Nad kotlinami v polské části Vysokých Tater. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus.. (1)
Havel H, Sedláček P.  1976.  Výroční zpráva Speleologického klubu v Brně za rok 1975. Československý kras. (28)
Havel H.  1976.  Problém Jedelského potoka a potůčku v Domínce. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus. (3-4)

Stránky