Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
Autor Nadpis Typ [ Rok(Desc)]
1953
Skutil J.  1953.  Paleolitické nálezy z Vratislavského sklepa. Československý kras. (6)
Petrbok J.  1953.  Parůžek srnce z interglaciálu Chlupáčkovi sluje. Československý kras. (6)
Kámen S.  1953.  Periodická vyvěračka a jezerní jeskyně u Tisovce. Československý kras. (6)
Skutil J.  1953.  Ponikev, Ponikva, Punkva. Československý kras. (6)
Burkhardt R.  1953.  Poslech rozhlasu a krasové podzemí. Československý kras. (6)
Boček A.  1953.  Povrchové krasové zjevy na Třesině u Mladče (Litovel). Československý kras. (6)
Dvořák J.  1953.  Poznámky k železorudným dolům a jeskyním u Němčic. Československý kras. (6)
Skutil J.  1953.  Pravdivá zpráva, jak byly objeveny Mladečské jeskyně. Československý kras. (6)
Burkhardt R, Šisler J.  1953.  Předjarní velká voda v Býčí skále. Československý kras. (6)
Dvořák J.  1953.  Příspěvek ke genesi nickamínku. Československý kras. (6)
Burkhardt R.  1953.  Příspěvek ke kvantitativní hydrologii Moravského krasu. Československý kras. (6)
Šrot J.  1953.  Problém sklepa ve Vratíkově. Československý kras. (6)
Klement J.  1953.  První dosud známá krasová zpráva česká. Československý kras. (6)
Petrbok J.  1953.  První mesolitické glyptolity v jeskyni Českého krasu. Československý kras. (6)
Tučník D.  1953.  Puklinu na Pustevnách na hoře Radhošti. Československý kras. (6)
Kukla J.  1953.  Ružinské jeskyně na východním Slovensku. Československý kras. (6)
Skřivánek F.  1953.  Šestá sluj na Chlumu u Srbska. Československý kras. (6)
Kettner R.  1953.  Stavba Moravského krasu. Československý kras. (6)
Pelíšek J.  1953.  Tundrové půdu v jižní oblasti Bělských Tater. Československý kras. (6)
Petrbok J.  1953.  Vertigo artica Wallenberg novým měkkýšem moravského pleistocenu. Československý kras. (6)
Bukovinský V.  1953.  Výskumy v Žilinskom krase. Československý kras. (6)
Petrbok J.  1953.  Význam jeskyně u Bains-Romains v Alžíru pro poznání stratigrafické chronologie kaenozoika. Československý kras. (6)
Burkhardt R.  1953.  Vztah intensity krasovění vápencových hornin k obsahu CaCO2. Československý kras. (6)
Šebela K.  1953.  Zaniklá jeskyně u Sloupu. Československý kras. (6)
1954
Šrot J.  1954.  Česko-anglický jeskyňářský slovník. Československý kras. (7)

Stránky