Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
Autor Nadpis Typ [ Rok(Desc)]
1953
Janásek J.  1953.  Ještě ku krasovému jevu v devonských vápencích u Čelechovic na Hané. Československý kras. (6)
Skutil J.  1953.  Ještě o předmostské jeskyni na Žernové. Československý kras. (6)
Ryšavý P, Skoupý M.  1953.  K následkům povodně v Býčí skále. Československý kras. (6)
Šrot J.  1953.  K některým otázkám němčickým. Československý kras. (6)
Burkhardt R.  1953.  K otázce intaktních neogenních sedimentů v některých údolích Moravského krasu. Československý kras. (6)
Skutil J.  1953.  K Procházkovu plánu Ochozské jeskyně. Československý kras. (6)
Dvořák J.  1953.  Ke dvěma erosivním basím v našich krasových údolích. Československý kras. (6)
Dvořák J.  1953.  Ke genesi rudických vrstev. Československý kras. (6)
Dvořák J.  1953.  Ke geologii a morfologii mladečského krasového ostrůvku. Československý kras. (6)
Šrot J.  1953.  Ke grygovské lokalitě na Olomoucku. Československý kras. (6)
Chábera S.  1953.  Krápníková výzdoba v krasových dutinách v sev. okolí Čes. Budějovic. Československý kras. (6)
Chábera S.  1953.  Krasová jeskyně v údolí Třebonínského potoka u Kamenného Újezda v jižních Čechách. Československý kras. (6)
Burkhardt R.  1953.  Krasové zjevy na Ještědu. Československý kras. (6)
Petrbok J.  1953.  Měkkýši jeskyně Ostrožná u Srbska nad Berounkou. Československý kras. (6)
Ryšavý P.  1953.  Nagelův popis a Beduzziho kresby ze Sloupských jeskyní. Československý kras. (6)
Stárka V.  1953.  Několik poznámek o lokalisaci propastí na severní části Silické planiny v jihoslovenském krasu. Československý kras. (6)
Šebela K.  1953.  Neselov u Sloupu. Československý kras. (6)
Benický V.  1953.  Nová jaskyňa v Liptovských Tatrách. Československý kras. (6)
Skřivánek F.  1953.  Nová jeskyně na Damilu v Českém krasu. Československý kras. (6)
Baláč V, Březa J.  1953.  Nová jeskyně u Březiny poblíže Křtin. Československý kras. (6)
Skřivánek F.  1953.  Nová krápníková jeskyně v Českém krasu. Československý kras. (6)
Ložek J.  1953.  Nové nálezy interglaciálních malakofaun v Českém krase. Československý kras. (6)
Gustave A.  1953.  O důležitosti kroužkování netopýrů. Československý kras. (6)
Fabík M.  1953.  O závrtech na náhorní rovině západně Ostrova u Macochy. Československý kras. (6)
Petrbok J.  1953.  Otisk listu v mousteroidním ohništi Chlupáčovi sluje na Kobyle (Čechy). Československý kras. (6)

Stránky