Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
Autor Nadpis [ Typ(Desc)] Rok
Journal Article
Urban J.  1976.  4. setkání jeskyňářů NDR. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus. (3-4)
Štelcl O.  1984.  50 let lodní plavby na podzemní Punkvě. Československý kras. (35)
Štelcl O.  1968.  50 let výzkumů krasu v SSSR. Československý kras. (20)
Štelcl O.  1977.  55 let organizace Moravský kras. Československý kras. (29)
Panoš V.  1974.  6. mezinárodní speleologický kongres 1973. Československý kras. (26)
Štelcl O.  1979.  70 let jeskyní Punkevních a Kateřinské (70 Years of the Punkva Cave and the Catherine Cave). Československý kras. (31)
Jirásek J.  1957.  75. výročie Belanskej jaskyne. Československý kras. (10/4)
Havlíček D, Skřivánek F.  1989.  9. mezinárodní speleologický kongres v Barceloně. Československý kras. (40)
Hlaváč J.  1987.  9. valné shromáždění Slovenské speleologické společnosti. Československý kras. (38)
Droppa A, Hromas J, Štelcl O.  1972.  Account of Karst Investigation Carried out in Czechoslovakia in 1971. Československý kras. (24)
Petrbok J.  1951.  Acme polita Hartmann pro český plistocen novým měkkýšem. Československý kras. (4)
Skutil J.  1960.  Adamovské aneb Adamské údolí (Adamsthal) podle J. H. A. Gallaše. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 4(3)
Kučera B.  1982.  Adolf Schmidl, jeden ze zakladatelů speleologie. Československý kras. (33)
Kunský J.  1972.  Alois Král (1877 - 1972). Československý kras. (24)
Kunský J.  1967.  Alois Král - devadesátiletý. Československý kras. (19)
Cílek V.  1986.  Alumogel ze Starého hradu. Československý kras. (37)
Ryšavý P, Šlechta M.  1970.  Amatérská jeskyně - součást řešení problému podzemních vod Punkvy. Československý kras. (22)
Ryšavý P, Šlechta M.  1969.  Amatérská jeskyně v severní části Moravského krasu. Československý kras. (21)
Heldén U.  1974.  Analýzy koroze z Moravského krasu v ČSSR. Speleologický věstník. (4/1974)
Kratochvíle Z.  1968.  Angličtí speleologové v československých jeskyních. Československý kras. (20)
Jelínek.  1968.  Anthropologická zpráva o nálezech lidských pozůstatků z lokality Jestřabí skála ve Křtinském údolí. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 12(3)
Skutil J.  1951.  Anthropologické nálezy z Jeskyně pod Hradem. Československý kras. (4)
Rubín J.  1982.  Antropogenní činnost v krasových územích. Československý kras. (32)
Cílek V, Komaško A.  1984.  Apatit z jeskyně V Záskočí. Československý kras. (34)
Rejman P.  1977.  Aplikace metody světelného řezu při dokumentaci jeskynních prostor. Speleologický věstník. (8/1977)

Stránky