Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 1453 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Balatka B, Sládek J.  1973.  Jeskyně ve vápnitých pískovcích v údolí střední Jizery. Československý kras. (25)
Balatka B, Sládek J.  1974.  Pseudokrasové jeskyně a výklenky v pískovcích Kozákovského hřbetu. Československý kras. (26)
Balatka B.  1959.  Podmořské krasové prameny. Československý kras. (12)
Balatka B.  1958.  Některé zákonitosti vývoje krasu horského Krymu. Československý kras. (11)
Balatka B.  1958.  Vznik poljí a denudace v krasových oblastech. Československý kras. (11)
Balatka B.  1962.  K otázkám výzkumu krasu geofyzikálními metodami. Československý kras. (14)
Balatka B, Sládek J.  1975.  Pseudokrasové výklenky v údolí Jizery na Mnichovohradišťsku. Československý kras. (27)
Balatka B.  1957.  Krasové zjevy ve střední Asii. Československý kras. (10/3)
Balatka B.  1957.  Cvijičův ústav pro výzkum krasu. Československý kras. (10/1)
Balatka B.  1958.  Geomorfologické problémy řeckých jezer. Československý kras. (11)
Balatka B, Sládek J.  1968.  Závrty v pískovcích Jičínské pahorkatiny . Československý kras. (20)
Balatka B.  1959.  Krasové rajóny v Baškirské ASSR. Československý kras. (12)
Balatka B, Sládek J.  1973.  Poloslepé údolí v kvádrových pískovcích Žehrovské plošiny. Československý kras. (25)
Balatka B.  1957.  O významu říční erose v krasových oblastech. Československý kras. (10/3)
Balatka B.  1958.  Pobřežní kras v Zakaspicku. Československý kras. (11)
Balatka B.  1962.  Otázky paleografie krasu na příkladu středního Povolží. Československý kras. (14)
Balatka B.  1957.  Chemický proces rozpoouštění vápenců a vliv hornin na vývoj krasu. Československý kras. (10/2)
Balatka B.  1959.  Metody používané při výzkumu krasu. Československý kras. (12)
Bauerová Z, Zima J.  1988.  Výzkum netopýrů v jeskyni Býčí skála v letech 1977-1986. Československý kras. (39)
Bednářová V.  1958.  Vývoj kartografického zobrazení Moravského krasu. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 2(4)
Beneš L, Havlíček D.  1986.  Jeskyně Tkibula-Dzevrula. Československý kras. (37)
Benický V.  1959.  Jaskynná sústava Červenej skaly. Československý kras. (12)
Benický V.  1971.  Za Jaroslavom Janákom. Československý kras. (23)
Benický V.  1957.  Zpráva o činnosti Múzea Slovenského krasu za 1956. Československý kras. (10/3)
Benický V.  1953.  Nová jaskyňa v Liptovských Tatrách. Československý kras. (6)

Stránky