Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 47 výsledků
Autor [ Nadpis(Desc)] Typ Rok
Filtry: Autor is Jan Přibyl  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
Přibyl J.  1984.  Třicet let geomorfologických výzkumů krasu v ČSAV. Československý kras. (35)
V
Přibyl J.  1977.  VII. mezinárodní speleologický kongres v Anglii. Speleologický věstník. (9/1977)
Přibyl J.  1978.  VII. mezinárodní speleologický kongres v Anglii. Československý kras. (30)
Přibyl J.  1977.  Vyřešení podzemního výtoku Punkvy na na dně propasti Macochy v Moravském krase. Speleologický věstník. (8/1977)
Přibyl J.  1971.  Výzkum Harbešské jeskyně v Moravském krasu. Zprávy Geografického Ústavu ČSAV. (4/VIII)
Přibyl J.  1973.  Výzkum jižní krasové nížiny Kuby. Speleologický věstník. (2/1973)
Demek J, Přibyl J, Hašek V, Meyer S, Štelcl O, Slezák L, Hypr D, Zoufalý J, Dobeš V, Hebelka J et al..  1988.  Výzkum ostrovských a vilémovických vod v Moravském krasu. Problematika speleologického výzkumu ostrovských a vilémovických vod. :78.
Přibyl J.  1963.  Výzkum propadání v Plánivách v severní části Moravského krasu. Československý kras. (15)
Přibyl J.  1965.  Výzkum propasti Barazdaláš v severní části Silické planiny v Jihoslovenském krasu. Československý kras. (17)
Přibyl J.  1977.  Výzkum vývěru říčky Punkvy v přítokové stěně propasti Macocha v Moravském krasu. Československý kras. (29)
Píše J, Přibyl J, Štelcl O, Vlček V.  1972.  Významné objevy na podzemní Punkvě v Moravském krasu. Zprávy Geografického Ústavu ČSAV. (6/IX)

Stránky