Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 53 výsledků
Autor Nadpis Typ [ Rok(Desc)]
Filtry: First Letter Of Title is O  [Clear All Filters]
1948
Pokorný M.  1948.  O diluviální zvířeně Moravského krasu. Československý kras. (1)
Babor JF.  1948.  O podzemných, jaskynných a hlbinných mäkkýšoch. Československý kras. (1)
Mazel J.  1948.  O úloze vody v Moravském krasu. Československý kras. (1)
Němec K.  1948.  O vzniku nerostných tvarů krasového podzemí. Československý kras. (1)
Boček A.  1948.  Objev nových krápníkových prostor v Drátenické jeskyni u Křtin. Československý kras. (1)
Novák V.  1948.  Objev "Škrapové propasti" u Ostrova u Macochy. Československý kras. (1)
1949
Ryšavý P.  1949.  Ochozská jeskyně v jižní části Moravského krasu. Československý kras. II/7-8
1950
Zlatník A.  1950.  Ochrana přírodních památek v Moravském Krasu. Československý kras. (3)
Demek J, Macka M.  1950.  Ostrůvek devonského vápence v oblasti Mor. Krumlova. Československý kras. (3)
1951
Dobiáš J.  1951.  Okleštkova jeskyně. Československý kras. (4)
1954
Čížek J.  1954.  O topografii propastí u Silice. Československý kras. (7)
Dvořák J.  1954.  O významu stropních koryt ROTH (1937) pro paleohydrografii jeskyní. Československý kras. (7)
Musil R.  1954.  Osteologický materiál z jeskyní u Vratíkova. Československý kras. (7)
1957
Louček D.  1957.  O použití radia v jeskyních. Československý kras. (10/2)
Gams I.  1957.  O rozvoji jugoslávské speleologie v posledních letech (Progress of the Yugoslav speleology in recent years). Československý kras. (10/2)
Balatka B.  1957.  O významu říční erose v krasových oblastech. Československý kras. (10/3)
Kunský J.  1957.  Obnovení časopisu Československý kras. Československý kras. (10/1)
Sládek J.  1957.  Otázky výzkumu krasu v křídě. Československý kras. (10/3)
1958
Louček D.  1958.  O genesi propastí. Československý kras. (11)
Louček D.  1958.  O záplavách v jeskyních a Aggteleku. Československý kras. (11)
Vařeka J.  1958.  Objev neznámého podzemního přítoku Punkvy. Československý kras. (11)
Burkhardt R.  1958.  Objevujeme jeskyně Jedovnického potoka. Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí. 2(1)

Stránky