Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 200 výsledků
Autor Nadpis Typ [ Rok(Desc)]
Filtry: First Letter Of Title is K  [Clear All Filters]
1948
Skutil J.  1948.  K historii Ochozské jeskyně. Československý kras. (1)
Burkhardt R.  1948.  "Kalova díra" v Suchém žlebě. Československý kras. (1)
Homola V.  1948.  Kečovská vyvěračka v Jihoslovenském krasu. Československý kras. (1)
Šrot J.  1948.  Krasový ostrůvek u Vratíkova. Československý kras. (1)
1950
Sekanina J.  1950.  K mineralogii Němčických jeskyní. Československý kras. (3)
Fabík M, Novák V.  1950.  K objevu Vintocké propasti II u Ostrova u Macochy. Československý kras. (3)
Pelíšek J.  1950.  K otázce stáří jeskynních pater v oblasti Moravského Krasu. Československý kras. (3)
Burkhardt R.  1950.  K paleohydrografii Křtinského potoka. Československý kras. (3)
Burkhardt R.  1950.  K rozšíření krasových zjevů na Olomoucku. Československý kras. (3)
Skutil J.  1950.  K. Rudczinského plán Macochy (1784) a Süszovy krasové pohledy (1803-1804). Československý kras. (3)
Skutil J.  1950.  K sedumdesátinám řed. rady Ant. Bočka. Československý kras. (3)
Burkhardt R.  1950.  K stáří nejnižší (aktivní) jeskynní etáže Moravského Krasu. Československý kras. (3)
Petrbok J.  1950.  Kostěná industrie z lartetienu v Jeskyni nad Kačákem. Československý kras. (3)
Tomčík P.  1950.  Krápníková jaskyňa v Lipovci, okres Prešov. Československý kras. (3)
Zvejška F.  1950.  Krápníkové zjevy v permském útvaru. Československý kras. (3)
Strnad V.  1950.  Krápníky z bahenné železné rudy ve starých štolách. Československý kras. (3)
Šrot J.  1950.  Krasová lokalita u Jesence. Československý kras. (3)
Šrot J.  1950.  Krasové zjevy u Čelechovic na Hané. Československý kras. (3)
Burkhardt R, Ryšavý P.  1950.  Krasové zjevy v okolí Bystrého u Poličky. Československý kras. (3)
1951
Pelíšek J.  1951.  K charakteristice jeskynních sedimentů v Suchém žlebu (Mor. Kras). Československý kras. (4)
Skutil J.  1951.  K chudosti starších zpráv o jeskyních Českého krasu. Československý kras. (4)
Ryšavý P.  1951.  K jeskyním Červíkovým v Macoše. Československý kras. (4)
Šebela K.  1951.  K otázce některých prolongací Sloupských jeskyní. Československý kras. (4)
Zázvorka V.  1951.  K Petrbokově sedmdesátce. Československý kras. (4)
Ryšavý P.  1951.  K prvým českým krasovým zprávám. Československý kras. (4)

Stránky