Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 14 výsledků
Autor Nadpis Typ [ Rok(Desc)]
Filtry: First Letter Of Title is I  [Clear All Filters]
1948
Šrot J.  1948.  Inundovaný závrt u Vratíkova. Československý kras. (1)
1962
Skřivánek F, Štelcl O.  1962.  III. mezinárodní speleologický kongres . Československý kras. (14)
1964
Štelcl O.  1964.  I. mezinárodní speleologická konference v Řecku . Československý kras. (16)
1970
Ložek V.  1970.  Interglaciály v jeskyních. Československý kras. (22)
1976
Havel H.  1976.  I. ročník Memoriálu RNDr. Rudolfa Burkhardta. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus. (2)
Štelcl O, Vlček V, Panovský K.  1976.  Intenzita koroze různých karbonátových hornin v ČSR. Československý kras. (28)
1978
Urban J.  1978.  II. mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu. Zpravodaj jeskyňářského oddílu OTTJ Zbrojovka Brno a amatérské speleologické skupiny Cerberus.. (3)
Mitter P.  1978.  II. speleopotapačská expedícia "India-Srí Lanka 77". Československý kras. (30)
1979
Urban J.  1979.  II. mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu. Československý kras. (31)
1988
Skřivánek F.  1988.  IX. mezinárodní speleologický kongres v Barceloně. Československý kras. (39)
1989
Musil R.  1989.  International Meeting of Karstic Sedimentology. Československý kras. (40)
1990
Přibyl J.  1990.  In memoriam Josefa Vařeky. Československý kras. (41)