Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 16 výsledků
Autor Nadpis [ Typ(Asc)] Rok
Filtry: Autor is Ivan Horáček  [Clear All Filters]
Journal Article
Horáček I, Ložek V.  1984.  Z výzkumu výplně Mladečské jeskyně u Litovle. Československý kras. (35)
Horáček I, Ložek V.  1982.  Vývoj přírodních poměrů návrší Bašta u Hlubočep v poledové době. Československý kras. (32)
Horáček I, Ložek V.  1990.  Středopleistocenní fauna u Kuchaříku v Českém krasu. Československý kras. (41)
Ložek V, Horáček I.  1987.  Staropleistocenní fauna z Honců v Slovenském krasu. Československý kras. (38)
Horáček I, Ložek V.  1988.  Profil krasovými svahovinami u obce Ploski (Bulharsko). Československý kras. (39)
Horáček I, Ložek V.  1988.  Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras. Československý kras. (39)
Horáček I.  1982.  Ostrany u Rimavské Soboty - nové naleziště středopleistocenní fauny na Slovensku. Československý kras. (33)
Horáček I.  1979.  Nová paleontologická lokalita na Zlatém koni u Koněprus. Československý kras. (31)
Horáček I, Ložek V.  1984.  Nález staropleistocenní fauny v krasových dutinách u Brekova. Československý kras. (35)
Ložek V, Horáček I.  1984.  Nález fauny ve vchodu Němcovy jeskyně I v Moravském krasu. Československý kras. (35)
Horáček I.  1984.  Mokrá I - nová lokalita staropleistocenní fauny v Moravském krasu . Československý kras. (34)
Bosák P, Horáček I.  1982.  Kvartérní sedimenty jeskyně Neidźwiedza v Klentně (Polsko). Československý kras. (33)
Bosák P, Horáček I, Sýkora J, Tůma S.  1985.  Krasové jevy hřbetu Karžantau (západní Ťan-šan, jižní Kazachstán). Československý kras. (36)
Horáček I.  1982.  K poznání glaciálních poměrů v krasu severního Bulharska. Československý kras. (32)
Ložek V, Horáček I.  1987.  K otázce stáří suťových brekcií u Slavce ve Slovenském krasu. Československý kras. (38)
Horáček I, Ložek V.  1990.  Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince. Československý kras. (41)