Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 12 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
Filtry: Autor is Pavel Bosák  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Bosák P, Horáček I.  1982.  Kvartérní sedimenty jeskyně Neidźwiedza v Klentně (Polsko). Československý kras. (33)
Bosák P, Nekovařík Č.  1982.  Pobřežní krasové jevy neogenního stáří od Zbraslavce - okres Blansko. Československý kras. (33)
Bosák P, Tůma S, Sýkora J.  1978.  Nález aragonitu v lomu na Kobyle u Koněprus (The Occurence of the Aragonite in the Kobyla Quarry near Koněprusy). Československý kras. (30)
Bosák P.  1979.  Spodnokřídový fosilní kras Rudické plošiny v Moravském krasu. Československý kras. (31)
Bosák P, Nekovařík Č.  1978.  Drobné krasové jevy v krystalických vápencích u Lysic na Moravě. Československý kras. (30)
Bosák P.  1978.  Krasové jevy v okolí obce Čebín na Tišnovsku a jejich stáří. Československý kras. (30)
Bosák P.  1989.  Sedimenty profilu v lomu Kletno III, masiv Králického Sněžníku, Polsko. Československý kras. (40)
Bosák P, Tůma S, Sýkora J.  1982.  K nálezu aragonitu v lomu na Kobyle. Československý kras. (32)
Bosák P, Horušický R.  1977.  Současný stav výzkumu krasových jevů Ještědského hřbetu. Československý kras. (29)
Bosák P.  1977.  Aplikace prostorového znázornění jeskyní metodou vertikálních vrstevnic. Československý kras. (29)
Bosák P, Tůma S.  1984.  Krasové a abrazní jevy černomořského pobřeží v okolí Kamen Brjagu - sv. Bulharsko. Československý kras. (34)
Bosák P, Horáček I, Sýkora J, Tůma S.  1985.  Krasové jevy hřbetu Karžantau (západní Ťan-šan, jižní Kazachstán). Československý kras. (36)