Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 40 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
Filtry: Autor is Jaroslav Petrbok  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
Petrbok J.  1948.  "Malá jeskyně" u Srbska. Československý kras. (1)
Petrbok J.  1948.  Měkkýši a stratigrafie "Druhé jeskyně Korálové" u Klukovic. Československý kras. (1)
Petrbok J.  1951.  Nekrasová jeskyně "Poustevná" u Prachatic. Československý kras. (4)
Petrbok J.  1951.  Plistocenní měkkýši vodních sedimentů paleolitické stanice Dolních Věstonic (Jihomor. kras). Československý kras. (4)
Petrbok J.  1951.  Rohovcové "pseudoartefakty" v lartetienu. Československý kras. (4)
Petrbok J.  1951.  Flammula devonica Pilát - nová houba z Českého krasu. Československý kras. (4)
Petrbok J.  1951.  Dikobraz novým ssavcem mor. plistocenu. Československý kras. (4)
Petrbok J.  1951.  Jeden profil holocenní rudozemí v Čes. krasu. Československý kras. (4)
Petrbok J.  1951.  Daudebardia rufa Férussac novým měkkýšem pro český plistocen. Československý kras. (4)
Petrbok J.  1951.  Goniodiscus solarius Menke novým měkkýšem českého plistocen. Československý kras. (4)
Petrbok J.  1951.  Acme polita Hartmann pro český plistocen novým měkkýšem. Československý kras. (4)
Petrbok J.  1951.  Plistocenní měkkýši krasových dutin na Turoldu u Mikulova. Československý kras. (4)
Petrbok J.  1951.  Měkkýši subboreální černozemě na Turoldu. Československý kras. (4)
Petrbok J.  1951.  Plistocenní měkkýši aurignackého sídliště Dolních Věstonic. Československý kras. (4)
Petrbok J.  1951.  Kritický profil v Axamitové bráně "ve Vratech na Kotýsi". Československý kras. (4)
Petrbok J.  1953.  Parůžek srnce z interglaciálu Chlupáčkovi sluje. Československý kras. (6)
Petrbok J.  1953.  Otisk listu v mousteroidním ohništi Chlupáčovi sluje na Kobyle (Čechy). Československý kras. (6)
Petrbok J.  1953.  Měkkýši jeskyně Ostrožná u Srbska nad Berounkou. Československý kras. (6)
Petrbok J.  1953.  Vertigo artica Wallenberg novým měkkýšem moravského pleistocenu. Československý kras. (6)
Petrbok J.  1953.  Význam jeskyně u Bains-Romains v Alžíru pro poznání stratigrafické chronologie kaenozoika. Československý kras. (6)
Petrbok J.  1953.  První mesolitické glyptolity v jeskyni Českého krasu. Československý kras. (6)
Petrbok J.  1953.  Faune de la grotte de los Morts a Montsegur-Le Chateau. Československý kras. (6)
Petrbok J.  1954.  Měkkýši aurignacké kultury u Pavlova nad Dyjí. Československý kras. (7)
Petrbok J.  1954.  Dolní věstonice. Československý kras. (7)
Petrbok J.  1954.  Jak staré jsou travertiny jeskyní Českého krasu. Československý kras. (7)

Stránky