Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 51 výsledků
Autor Nadpis [ Typ(Desc)] Rok
Filtry: Autor is Anton Droppa  [Clear All Filters]
Journal Article
Droppa A, Hromas J, Štelcl O.  1972.  Account of Karst Investigation Carried out in Czechoslovakia in 1971. Československý kras. (24)
Droppa A.  1955.  Demänovská ľadová jakyňa. Československý kras. (8,9)
Droppa A.  1968.  Geomorfologický výskum Liskovskej jaskyne v Liptovskej kotline. Československý kras. (20)
Droppa A.  1977.  Jaskyne severnej časti Slovenského raja (Caves in Northern Part of the Slovakian Paradise). Československý kras. (29)
Droppa A.  1978.  Jasnyne južnej časti Slovenského raja (Caves in Southern Part of Slovak Paradise). Československý kras. (30)
Droppa A, Hromas J, Štelcl O.  1974.  Karst Investigation Carried out in Czechoslovakia in 1971. Československý kras. (26)
Droppa A, Hromas J, Štelcl O.  1973.  Karst Investigation Carried out in Czechoslovakia in 1972. Československý kras. (25)
Droppa A, Hromas J, Štelcl O.  1976.  Karst Investigation Carried out in Czechoslovakia in 1975. Československý kras. (28)
Droppa A, Ryšavý P, Skřivánek F.  1967.  Karst Investigation in Czechoslovakia in 1966. Československý kras. (19)
Droppa A, Hromas J, Ryšavý P.  1970.  Karst Investigation in Czechoslovakia in 1969. Československý kras. (22)
Burkhardt R, Droppa A, Skřivánek F.  1971.  Karst Investigation in Czechoslovakia in 1970. Československý kras. (23)
Droppa A, Hromas J, Štelcl O.  1975.  Karst Investigation in Czechoslovakia in 1974. Československý kras. (27)
Droppa A, Hromas J, Ryšavý P.  1969.  Karst invetigation in Czechoslovakia in 1968. Československý kras. (21)
Droppa A.  1971.  Kras skupiny Sivého vrchu v Západných Tatrách (Karst on Sivý vrch, Western Tatra). Československý kras. (23)
Droppa A.  1959.  Krasové formy pohoria Žiar (Karst Phenomena in Žiar Hills). Československý kras. (12)
Droppa A.  1969.  Krasové javy Jánskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier. Československý kras. (21)
Droppa A.  1970.  Krasové javy v okolí Lučivnej . Československý kras. (22)
Droppa A.  1957.  Krasové zjavy na Kresanici v Liptovských Tatrách. Československý kras. (10/2)
Droppa A.  1957.  Krasové zjavy v sv. části Tribča (Karst Phenomena in the North-eastern Part of Tribeč). Československý kras. (10/4)
Droppa A.  1970.  Nová organizácia slovenského jaskyniarstva (správa slovenských jaskýň). Československý kras. (22)
Droppa A, Ryšavý P, Skřivánek F.  1965.  Organization of Karst Investigation in Czechoslovakia. Československý kras. (17)
Droppa A.  1955.  Plavecká jaskyňa. Československý kras. (8,9)
Droppa A.  1970.  Príspevok k vývoju jaskyne Domica. Československý kras. (22)
Droppa A.  1963.  Príspevok ku štúdiu kaňonovitých údolí v krasových oblastiach Západných Karpat. Československý kras. (15)
Droppa A, Ryšavý P, Skřivánek F, Štelcl O.  1968.  Report on Czechoslovak Karst Investigation in 1967. Československý kras. (20)

Stránky