Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 51 výsledků
Autor Nadpis Typ [ Rok(Desc)]
Filtry: Autor is Anton Droppa  [Clear All Filters]
1955
Droppa A.  1955.  Demänovská ľadová jakyňa. Československý kras. (8,9)
Droppa A.  1955.  Plavecká jaskyňa. Československý kras. (8,9)
1958
Droppa A.  1958.  Výskum Belianskej jaskyne. Československý kras. (11)
1959
Droppa A.  1959.  Krasové formy pohoria Žiar (Karst Phenomena in Žiar Hills). Československý kras. (12)
1967
Droppa A, Ryšavý P, Skřivánek F.  1967.  Karst Investigation in Czechoslovakia in 1966. Československý kras. (19)
Droppa A.  1967.  Vysokohorské krasové oblasti ČSSR. Československý kras. (19)
Droppa A.  1967.  Zpráva o činnosti speleologických skupín na Slovensku za rok 1966 . Československý kras. (19)
1970
Droppa A, Hromas J, Ryšavý P.  1970.  Karst Investigation in Czechoslovakia in 1969. Československý kras. (22)
Droppa A.  1970.  Krasové javy v okolí Lučivnej . Československý kras. (22)
Droppa A.  1970.  Nová organizácia slovenského jaskyniarstva (správa slovenských jaskýň). Československý kras. (22)
Droppa A.  1970.  Príspevok k vývoju jaskyne Domica. Československý kras. (22)
Droppa A.  1970.  Slatinský kras v Strážovskej hornatine. Československý kras. (22)

Stránky