Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 47 výsledků
Autor Nadpis [ Typ(Desc)] Rok
Filtry: Autor is Jan Přibyl  [Clear All Filters]
Conference Paper
Demek J, Přibyl J, Hašek V, Meyer S, Štelcl O, Slezák L, Hypr D, Zoufalý J, Dobeš V, Hebelka J et al..  1988.  Výzkum ostrovských a vilémovických vod v Moravském krasu. Problematika speleologického výzkumu ostrovských a vilémovických vod. :78.
Journal Article
Přibyl J.  1976.  Dvacet let Krasové komise při ČSAV. Speleologický věstník. (5/1976)
Přibyl J.  1976.  Dvacet let výzkumu krasu v Geografickém ústavu ČSAV. Speleologický věstník. (5/1976)
Přibyl J.  1978.  Geosystém krasu a jeho vztah k přírodní a socioekonomické sféře. Speleologický věstník. (11/1978)
Přibyl J.  1971.  Harbešská jeskyně v Moravském krasu (Harbechy Cave, Moravian Karst). Československý kras. (23)
Přibyl J.  1990.  In memoriam Josefa Vařeky. Československý kras. (41)
Přibyl J.  1971.  K charakteristice fluviálních sedimentů jeskyní v povodí Krasovského potoka v Moravském krasu. Československý kras. (23)
Přibyl J.  1975.  Komise pro otázky krasového názvosloví. Speleologický věstník. (6/1975)
Přibyl J.  1985.  Kras, jeskyně a možnosti jejich využití v lékařství. Československý kras. (36)
Přibyl J, Vašátko J.  1984.  Kras Vietnamu. Československý kras. (35)
Přibyl J.  1984.  Krasově geomorfologické a speleologické poměry v Moravském krasu v oblasti Malého výtoky Punkvy. Československý kras. (34)
Přibyl J.  1973.  Krasové oblasti a výzkum životního prostředí. Speleologický věstník. (2/1973)
Přibyl J.  1978.  Mezinárodní sympozium o problematice životního prostředí v Moravském krasu. Československý kras. (30)
Přibyl J.  1977.  Mezinárodní sympozium o problematice životního prostředí v Moravském krasu. Speleologický věstník. (9/1977)
Přibyl J.  1982.  Nové objevy v Amatérské jeskyni na zdrojnici Punkvy - Sloupském potoku v Moravském krasu. Československý kras. (32)
Přibyl J.  1968.  Nové poznatky z průzkumu propasťovité jeskyně Společňák v Moravském krasu. Československý kras. (20)
Píše J, Přibyl J.  1973.  Nové Punkevní jeskyně - největší jeskyní systém v ČSR. Československý kras. (25)
Píše J, Přibyl J, Štelcl O, Vlček V.  1973.  Nový vchod do jeskynního systému na podzemní Punkvě v Moravském krasu. Speleologický věstník. (2/1973)
Přibyl J.  1969.  Podmůstkové jeskyně v Masoše a jejich postavení ve vývěrové oblasti Punkvy. Československý kras. (21)
Přibyl J.  1976.  Přehled nejhlubších propastí světa. Speleologický věstník. (7/1976)
Přibyl J.  1972.  Příspěvek k sedimentologickým poměrům jeskyně Zazděná v Pustém žlebu (Moravský kras). Speleologický věstník. (1/1972)
Přibyl J.  1963.  Problém Vintockých ponorů v severní části Moravského krasu. Československý kras. (15)
Přibyl J.  1975.  Průzkum a komplexní vědecký výzkum jeskyní vázaných na podzemní Punkvu a jejich ekonomické využití. Speleologický věstník. (6/1975)
Mayer S, Přibyl J, Vojtenko L..  1969.  Šamalíkovi jeskyně, jejich geologická pozice a vztah ke Krasovskému potoku. Zprávy Geografického Ústavu ČSAV. (7/VI)
Přibyl J.  1972.  Současný stav komplexního vědeckého výzkumu Amatérské jeskyně v Moravském krasu. Zprávy Geografického Ústavu ČSAV. (6/IX)

Stránky