Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 42 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
Filtry: Autor is Jan Přibyl  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
Přibyl J.  1969.  Podmůstkové jeskyně v Masoše a jejich postavení ve vývěrové oblasti Punkvy. Československý kras. (21)
Přibyl J.  1971.  Harbešská jeskyně v Moravském krasu (Harbechy Cave, Moravian Karst). Československý kras. (23)
Přibyl J.  1971.  K charakteristice fluviálních sedimentů jeskyní v povodí Krasovského potoka v Moravském krasu. Československý kras. (23)
Přibyl J.  1973.  Zpráva o výzkumu krasových oblastí Kubánské republiky. Československý kras. (25)
Přibyl J.  1982.  Zpráva o činnosti Geografického ústavu ČSAV v Moravském krasu za rok 1980. Československý kras. (33)
Přibyl J.  1990.  In memoriam Josefa Vařeky. Československý kras. (41)
Přibyl J.  1978.  Mezinárodní sympozium o problematice životního prostředí v Moravském krasu. Československý kras. (30)
Přibyl J.  1978.  VII. mezinárodní speleologický kongres v Anglii. Československý kras. (30)
Přibyl J.  1982.  Nové objevy v Amatérské jeskyni na zdrojnici Punkvy - Sloupském potoku v Moravském krasu. Československý kras. (32)
Přibyl J.  1982.  Zpráva o činnosti Geografického ústavu ČSAV v Moravském krasu v roce 1978 a 1979 . Československý kras. (32)
Přibyl J.  1976.  Sto let od narození profesora K. Absolona (Centenary of Prof. K. Absolon). Československý kras. (28)
Přibyl J.  1977.  Výzkum vývěru říčky Punkvy v přítokové stěně propasti Macocha v Moravském krasu. Československý kras. (29)
Přibyl J.  1977.  Ustavení oddělení pro výzkum krasu v Geografickém ústavu ČSAV v Brně. Československý kras. (29)
Přibyl J.  1963.  Problém Vintockých ponorů v severní části Moravského krasu. Československý kras. (15)
Přibyl J.  1963.  Výzkum propadání v Plánivách v severní části Moravského krasu. Československý kras. (15)
Přibyl J.  1965.  Výzkum propasti Barazdaláš v severní části Silické planiny v Jihoslovenském krasu. Československý kras. (17)
Přibyl J.  1968.  Nové poznatky z průzkumu propasťovité jeskyně Společňák v Moravském krasu. Československý kras. (20)
Přibyl J.  1984.  Krasově geomorfologické a speleologické poměry v Moravském krasu v oblasti Malého výtoky Punkvy. Československý kras. (34)
Přibyl J, Vašátko J.  1984.  Kras Vietnamu. Československý kras. (35)
Přibyl J.  1984.  Třicet let geomorfologických výzkumů krasu v ČSAV. Československý kras. (35)
Přibyl J.  1985.  Kras, jeskyně a možnosti jejich využití v lékařství. Československý kras. (36)
Přibyl J.  1985.  Zpráva o činnosti Krasové komise ČSAV za rok 1983. Československý kras. (36)
Přibyl J.  1985.  Zpráva o činnosti Geografického ústavu ČSAV v Moravském krasu v roce 1983. Československý kras. (36)
Přibyl J.  1972.  Příspěvek k sedimentologickým poměrům jeskyně Zazděná v Pustém žlebu (Moravský kras). Speleologický věstník. (1/1972)
Přibyl J.  1975.  Průzkum a komplexní vědecký výzkum jeskyní vázaných na podzemní Punkvu a jejich ekonomické využití. Speleologický věstník. (6/1975)

Stránky