Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 85 výsledků
Autor Nadpis [ Typ(Desc)] Rok
Filtry: Autor is Vojen Ložek  [Clear All Filters]
Journal Article
Ložek V.  1987.  Biostratigrafický výzkum jeskyně ve Skalce nad Čihovou. Československý kras. (38)
Ložek V.  1982.  Biostratigrafický výzkum suťových osypů pod skalami Martinky na Pálavě. Československý kras. (32)
Horáček I, Ložek V.  1990.  Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince. Československý kras. (41)
Ložek V.  1962.  Bradavičnaté sintry. Československý kras. (14)
Ložek V.  1969.  Chráněná krajinná oblast "Český kras". Československý kras. (21)
Ložek V.  1979.  Chronological Position of the Last Phase of Slope Retreat in Czechoslovak Karst Areas. Československý kras. (31)
Šilar J, Ložek V.  1988.  Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin). Československý kras. (39)
Ložek V.  1974.  Der Karst und das Steppenproblem in Mitteleuropa (Kras a problém středoevropské stepi). Československý kras. (26)
Ložek V.  1966.  Epiatlantikum. Československý kras. (18)
Ložek V.  1984.  The foam sinter as Palaeoclimatic indicator (Pěnitec jako indikátor podnebí v minulosti). Československý kras. (34)
Ložek V.  1970.  Interglaciály v jeskyních. Československý kras. (22)
Ložek V.  1982.  Jaroslav Petrbok a kras. Československý kras. (33)
Ložek V, Horáček I.  1987.  K otázce stáří suťových brekcií u Slavce ve Slovenském krasu. Československý kras. (38)
Ložek V.  1962.  K otázce tvorby svahových sutí v Českém krasu. Československý kras. (14)
Ložek V.  1963.  K otázce vzniku a stáří svislých korozních dutin v Českém krasu. Československý kras. (15)
Vašátko J, Ložek V.  1971.  K postglaciálnímu vývoji malakofauny Pavlovských vrchů. Zprávy Geografického Ústavu ČSAV. (4/)
Kukla J, Ložek V.  1958.  K problematice výzkumu jeskynních výplní (To the Problems of Investigation of the Cave Deposits). Československý kras. (11)
Jäger K-D, Ložek V.  1967.  K průběhu karbonátové dynamiky v holocenním teplém období (německy). Československý kras. (19)
Ložek V.  1978.  K rozšíření plže Alopia clathrata (Rasm.) ve Slovenském krasu. Československý kras. (30)
Ložek V.  1969.  Kras a měkkýši. Československý kras. (21)
Ložek V, Prošek F.  1957.  Krasové zjevy v travertinech a jejich stratigrafický význam. Československý kras. (10/4)
Ložek V.  1960.  Kuželový kras v jižní Číně a ve Vietnamské demokratické republice. Československý kras. (13)
Darola J, Ložek V.  1982.  Kvartérní fauna a stratigrafie převisu v rezervaci Brálie u Malých Kršteňan. Československý kras. (33)
Ložek V.  1977.  Malakologický příspěvek k poznání vývoje stanovišť na Plešivecké planině. Československý kras. (29)
Ložek V.  1950.  Malakozoologický výzkum jeskyně Propadlá u Budňan, okres Beroun. Československý kras. (3)

Stránky