Speleo bibliografie - vyhledávání

Nalezeno 68 výsledků
[ Autor(Desc)] Nadpis Typ Rok
Filtry: Autor is Vojen Ložek  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Ložek V.  1969.  Kras a měkkýši. Československý kras. (21)
Ložek V.  1969.  Chráněná krajinná oblast "Český kras". Československý kras. (21)
Ložek V.  1982.  Jaroslav Petrbok a kras. Československý kras. (33)
Ložek V.  1971.  Profily "pod skálou" a jejich stratigrafický význam (Subrock Sections and their Stratigraphical Importance). Československý kras. (23)
Ložek V.  1973.  Pěnovce v Krabině a jejich význam pro paleogeografii Českého krasu. Československý kras. (25)
Ložek V.  1971.  Nové výskyty pěnovců v českém metamorfiku. Československý kras. (23)
Ložek V.  1982.  Z výzkumu pěnitcových převisů v rezervaci Ohniště v Nízkých Tatrách. Československý kras. (33)
Ložek V.  1959.  Význam krasových oblastí pro paleontologii kvartéru (The Importance of Karst Areas of Quarternary Palaeontology). Československý kras. (12)
Ložek V.  1978.  Quaternary Molluses and Stratigraphy of the Mažarná Cave (Kvartérní měkkýši a stratigrafie jeskyně Mažarná). Československý kras. (30)
Ložek V.  1979.  Chronological Position of the Last Phase of Slope Retreat in Czechoslovak Karst Areas. Československý kras. (31)
Ložek V.  1979.  Zpráva o biostratigrafických výzkumech v jeskyních Řečiště, Srnčí a Holštejnské v Moravském krasu. Československý kras. (31)
Ložek V.  1979.  Vzpomínka na Miloslava Hesse. Československý kras. (31)
Ložek V.  1987.  Biostratigrafický výzkum jeskyně ve Skalce nad Čihovou. Československý kras. (38)
Ložek V, Horáček I.  1987.  K otázce stáří suťových brekcií u Slavce ve Slovenském krasu. Československý kras. (38)
Ložek V, Horáček I.  1987.  Staropleistocenní fauna z Honců v Slovenském krasu. Československý kras. (38)
Ložek V.  1988.  Slope deposition in karst environments of Central Europe (Svahové sedimenty v krasovém prostředí střední Evropy). Československý kras. (39)
Ložek V.  1990.  Stratigrafie a měkkýši výplně jeskyňky na Hrádku u Sásové . Československý kras. (41)
Ložek V.  1989.  Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus. Československý kras. (40)
Ložek V.  1978.  K rozšíření plže Alopia clathrata (Rasm.) ve Slovenském krasu. Československý kras. (30)
Ložek V.  1989.  Výzkum převisu ve skalní skupině Tři panny na Pálavě. Československý kras. (40)
Ložek V.  1974.  Der Karst und das Steppenproblem in Mitteleuropa (Kras a problém středoevropské stepi). Československý kras. (26)
Ložek V.  1974.  Několik slov o krasovění křídy a jiných nezpevněných vápenců. Československý kras. (26)
Ložek V.  1982.  Biostratigrafický výzkum suťových osypů pod skalami Martinky na Pálavě. Československý kras. (32)
Ložek V.  1976.  Stratigrafie a měkkýši jeskynní výplně v průlomu Dunajce v Pieninách. Československý kras. (28)
Ložek V.  1977.  O postglaciálních výkyvech horní hranice lesa v horském krasu Západních Karpat. Československý kras. (29)

Stránky