Příspěvek k poznání vztahů mezi měkkýší složkou geobiocenos a vegetačními stupni v Dolině Sedmi pramenů v Belanských Tatrách

NadpisPříspěvek k poznání vztahů mezi měkkýší složkou geobiocenos a vegetačními stupni v Dolině Sedmi pramenů v Belanských Tatrách
Typ publikaceJournal Article
Rok vydání1969
AutořiVašátko J
PeriodikumZprávy Geografického Ústavu ČSAV
Číslo4/VI
Strana1
Publikováno1969