Pseudokrasové jevy v orlickém permu

NadpisPseudokrasové jevy v orlickém permu
Typ publikaceJournal Article
Rok vydání1974
AutořiVítek J
PeriodikumSpeleologický věstník
Číslo4/1974
Strana39
Publikováno08/1974